Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Diskriminácia – všadeprítomná vo väčšom rozsahu, ako by ste očakávali!

Spravodlivé zaobchádzanie je v EÚ základným právom, napriek tomu však diskriminácia existuje v mnohých podobách a nie vždy sa dá ľahko určiť.

Diskriminácia na základe veku, zdravotného postihnutia, pohlavia, rasy, náboženstva alebo sexuálnej orientácie je nezákonná. Len tretina občanov EÚ pozná svoje práva. Je veľmi dôležité, aby ste sa naučili, aké práva a povinnosti máte. Čím viac informácií máte, tým lepšie môžete proti diskriminácii bojovať.

 

Konajte!

Organizácia Amnesty International ponúka viacero spôsobov, ako sa zapojiť do boja proti diskriminácii v Európe. Môžete svojim podpisom podporiť jej webové petície, prispievať blogmi alebo sa stať jej členom.

Takisto môžete využiť vašu sociálnu sieť, aby ste pomohli eliminovať vylúčenie osôb so zdravotným postihnutím. Projekt Ukončime vylúčenie ponúka možnosť posielať tweety politikom EÚ, podeliť sa o vaše obľúbené video o začlenení a zdravotnom postihnutí alebo natočiť vlastné video.

 

Formy diskriminácie

O priamu diskrimináciu ide vtedy, ak sa s osobou zaobchádza horšie ako s ostatnými z dôvodu, ktorý nie je relevantný, napríklad na základe ich rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Napríklad, keď majiteľ obchodu odmietne zamestnať osobu s požadovanou kvalifikáciou len preto, že je určitého rasového alebo etnického pôvodu.

O nepriamu diskrimináciu ide vtedy, keď na prvý pohľad neutrálne pravidlá, kritériá alebo postupy znevýhodňujú osoby na základe ich rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, okrem prípadu, že takýto postup je možné objektívne zdôvodniť legitímnym cieľom. Napríklad obchodný dom, ktorý by zakázal zamestnancom nosiť pokrývku hlavy pri styku so zákazníkmi, by odradil od zamestnania každého, kto používa pokrývku hlavy z náboženských dôvodov, ako napríklad moslimské ženy.

 

Využite pomoc

Stalo sa vám, že ste boli diskriminovaní? Prečítajte si informácie o tom, kto vám môže poskytnúť pomoc a poradenstvo.

Dátum uverejnenia: ut., 25/06/2013 - 09:43


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!