Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Čo znamená sociálne začlenenie?

Spoločnosť podporujúca začlenenie je spoločnosť založená na vzájomnej úcte a solidarite, rovnosti príležitostí a slušnej životnej úrovni pre všetkých – kde sa rozmanitosť považuje za zdroj sily, a nie za deliaci prvok.

Európska vízia alebo skutočnosť?

 

Sociálne začlenenie, to znamená pocit spolupatričnosti k určitému spoločenstvu, ktoré spája spoločná identita a hodnoty.

Chudoba je hlavným dôvodom, pre ktorý sa ľudia cítia vylúčení zo spoločnosti. Tento pocit môže umocniť nedostatočný prístup k zdravotníckym a sociálnym službám alebo pracovným príležitostiam.

Pocit, že nikam nepatríte, sa môže dostaviť bez ohľadu na vaše vzdelanie alebo finančné zabezpečenie. Sociálne vylúčenie sa netýka len ľudí s nižšími príjmami. Dotýka sa približne každej tretej osoby v európskom a stredoázijskom regióne.

Mladí ľudia a sociálne začlenenie

Mladí ľudia patria medzi najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti, obzvlášť to platí v časoch hospodárskej krízy. Každé piate dieťa (vo veku do 17 rokov) žije v rodine, ktorá je na hranici chudoby a viac ako jedna tretina mladých ľudí (18 až 24 rokov) v EÚ je v súčasnosti nezamestnaná – t. j. neštuduje, nepracuje ani sa nezúčastňuje na programe odbornej prípravy.

Úlohu zohráva aj to, kde žijete. Pravdepodobnosť, že ľudia vo vidieckych oblastiach musia čeliť sociálnemu vylúčeniu, je takmer štyrikrát vyššia ako v mestách.

 

Čo môžete urobiť vy?

Sociálneho začlenenia sa týka stratégia EÚ pre mládež aj program Mládež v akcii, ktoré ponúkajú veľa príležitostí pre mladých ľudí v oblasti vzdelávania a aktívnej spoluúčasti z celej EÚ.

Takisto sa môžete zapojiť do štruktúrovaného dialógu EÚ, alebo si prečítať príspevky iných mladých ľudí, ktoré odzneli na Mládežníckej konferencii EÚ 2012 na Cypre

 

Dátum uverejnenia: ut., 25/06/2013 - 08:17


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!