Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Mentoringový program Big B/S na Slovensku

Program s názvom Big B/S bol pripravený v roku 2007 ako súčasť pilotného projektu Rómskeho inštitútu n.o. s názvom Štipendijný fond pre nadané rómske deti

 

Cieľom pilotného projektu bolo individuálne a adresne podporovať nadané rómske deti v oblasti vzdelávania a mentoring mal pomôcť rómskym deťom lepšie sa adaptovať  na druhom stupni základných škôl. Príprava pilotného projektu vychádzala z výstupov dvojročnej analýzy, kde sa preukázalo, že rómske deti, ktoré na prvom stupni dosahovali dobré výsledky, zlyhávali v piatom alebo šiestom ročníku základných škôl.  Dôvodom bola zmena prístupu učiteľov, náročnosť vo zvládaní učiva bez pomoci rodičov, nové výzvy spojené s využívaním PC a internetu, znížená schopnosť nadviazať alebo udržať vzťahy s nerómskymi spolužiakmi.

Pri zvážení všetkých dostupných podporných nástrojov bol element tútoringu, známeho aj z programu Big Brother, Big Sister, najvhodnejším, nenásilným a adresným riešením na lepšiu adaptáciu dieťaťa na nové podmienky a výzvy v škole.

Program, ktorý sa v priebehu ďalších rokov kreoval, sa stal výnimočným tým, že spájal nerómskych študentov pripravujúcich sa na povolanie pedagóg, špeciálny pedagóg alebo sociálny pracovník a rómske deti z komunít s málo podnetným alebo nepodnetným prostredím.

 

V praxi to znamená, že veľký kamarát alebo veľká kamarátka je dobrovoľník , ktorý sa s dieťaťom doučuje, trávi s ním voľný čas, chodí s ním na spoločenské podujatia, sociálne ho vzdeláva. Komunikuje aktívne s rodičmi a učiteľmi dieťaťa. Jeho úlohou je stať sa pozitívnym vzorom, ktorý týmto deťom zväčša chýba.  Dieťa sa stáva „mladším súrodencom“ a preberá mentorove sociálne vzorce.

 

Z popisu je zrejmé, že úloha mentora je náročná a vyžaduje si zodpovedný prístup a trpezlivosť. Rómske deti sú ovplyvnené kultúrnymi a životnými podmienkami a trvá niekoľko mesiacov, kým si osvoja aspoň niektoré zo základných sociálnych vzorcov fungovania mimo svojej komunity. 

Big B/S je program, ktorý pomáha rómskym deťom nájsť zmysel vzdelávania a učí ich stanoviť si a dosiahnuť určité ciele. Na druhej strane program ponúka dobrovoľníkom  nazrieť do sveta rómskych detí  a prekročiť mentálne (a niekedy aj reálne) múry deliace ich od majority na Slovensku.

Mnohí  z doterajších dobrovoľníkov  práve programe získali zručnosti, ktoré využívajú dennodenne vo svojom okolí alebo priamo v práci.

 

Na záver (a možno aj pre inšpiráciu) ponúkame pár zaujímavých myšlienok dobrovoľnícka a dieťaťa zapojených v programe Big B/S a prehľad vývoja programu od jeho prvej myšlienky:

 

Miloš, 23 r., dobrovoľník: „Čo ma motivovalo vstúpiť do dobrovoľníckeho programu? Bavilo ma to. Často premýšľam – mám chuť odpovedať – „pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú“, ale to by bolo klamstvo. Romáci to nepotrebujú ani o to nestoja. Žijú si vo svojom svete, ktorý je častokrát nepochopený, ale vo veľa veciach oveľa zaujímavejší ako ten náš. Hodnotenia ako dobrý a zlý nechám na iných. BIG BS je príležitosťou pre decká nahliadnuť cez pomyselné kultúrne dvere do sveta Gadžov a zároveň zostať žiť v bezpečí domova – vo svojej komunite. Keď vyrastú, už je to na nich či sa rozhodnú vstúpiť do „veľkého sveta“, alebo zostať „v bezpečí komunity“. Je to veľmi podobné konceptu komfortnej a nekomfortnej zóny. V komfortnej je ti síce dobre, ale nikam sa neposúvaš, stagnuješ a upadáš. Pokrok je z môjho uhla pohľadu fajn. Decká, ktoré prejdú programom majú skúsenosť a sú o niečo viac zvýhodnené ako tie, ktoré nemajú pozitívnu skúsenosť s gadžovským svetom. Potom už je len na nich, či sa vyberú tou ťažšou cestou – dokazovať neustále svetu, že som ten dobrý Róm alebo zvoliť si tú ľahšiu – zostať v prostredí kde ma každý pozná, kde to poznám ja a kde mi je koniec koncov dobre. Keby som nemal žiadnu skúsenosť s vonkajším svetom, určite by som si zvolil tú ľahšiu cestu.“

 

 

Dominika, 14 r., dieťa: „Mám  14 rokov a v tomto projekte som zapojená už 4 roky. Veľmi sa mi páči tento projekt. Kvôli tomuto  projektu  som zažila  rôzne zážitky.  Ja a ešte jedna štipendistka sme boli v televízii. Potom sme ešte boli v Poprade, kde bolo úžasne. A boli sme aj v Banskej Bystrici na 3-d kino. Cestou do Banskej Bystrice sme prechádzali cez Zvolen a ja som videla tie najúžasnejšie  grafitti. Raz by som si chcela kúpiť korčule. Korčule preto, lebo som s mojou tútorkou Slávkou boli na klzisku a bolo to úžasné. Ešte mi to nejde, ale Slávka hovorí, že sa to naučím- musím byť len trpezlivá a trénovať. Dúfam, že má pravdu, lebo dosť často padám a neviem brzdiť.  Som rada že v tomto projekte môžem byť a dúfam, že ešte v ňom naďalej ostanem- hoci už idem na gymnázium. A ktovie? Možno niekedy budem aj ja veľkou kamarátkou niekomu inému.“

 

Ak chceš vedieť viac o programe, pozri si stránku www.bigbs.sk. Ak máš záujem stať sa bigbisáckym dobrovoľníkom, prečítaj si publikáciu Môžeš otvoriť ich obzory.

 

Autorka: Janette Maziniová

Dátum uverejnenia: ut., 21/05/2013 - 19:46


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!