Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Projekty Nadácie pre Deti Slovenska - Detský fond Cloetta

Fond Cloetta rieši problémy detí a mladých ľudí v regiónoch.
Fond Cloetta rieši problémy detí a mladých ľudí v regiónoch.
Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, ktorý pri Nadácií pre deti Slovenska zriadila spoločnosť Leaf. Prostredníctvom fondu chce Cloetta Slovakia sledovať a pomôcť riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne, v ktorom pôsobí.

Nadácia pre deti Slovenska rozdeľuje prostriedky fondu organizáciám, ktoré sa aktívne venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi v levickom okrese.

 

Ciele fondu:

 

- Zvýšiť kvalitu života a zdravia detí a mladých ľudí.

- Zlepšiť ich vzdelanosť.

- Vytvoriť podmienky pre pravidelnú prácu s nimi.

- podnietiť spoluprácu medzi organizáciami a inštitúciami z rôznych sektorov v komunite, aby v prospech detí a mladých ľudí spojili svoj potenciál.

- Podporiť dlhodobé zmeny, ktoré deti a mladých ľudí aj v budúcnosti pozitívne ovplyvnia.

 

Cieľová skupina:

 

  • Deti a mladí ľudia do 30 rokov.
  • Deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami (zdravotne, sociálne, etnicky znevýhodnené, nadané deti).
  • Deti a mladí ľudia v krízovej situácii (týrané, zanedbávané, bez rodičov, deti utečencov, migrantov).
  • Dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia).

 

Oblasti podpory:

 

Zdravie a zdravý životný štýl

Podpora rozvoja správnych postojov a návykov v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu u detí a mladých ľudí.

 

Vzdelávanie

Budovanie schopností a zručností, ktoré podporujú integráciu detí a mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Rozvoj vedomostí, schopností a zručností, ktoré prispievajú k ich ľahšiemu a plynulejšiemu začleňovaniu do pracovného procesu. Rozširovanie vedomostí, schopností a zručností mladých ľudí, pracujúcich v organizáciách pre prácu s deťmi.

 

Voľný čas

Podpora kvalitného a zmysluplného trávenia voľného času organizovaným aj neorganizovaným skupinám detí a mladých ľudí s dôrazom na ich bezpečnosť.

Dátum uverejnenia: sob., 28/02/2015 - 13:03


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!