Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Millennials: spoznajme najviac rôznorodú generácie vôbec.

Millennials - aký potenciál sa skutočne skrýva v generácii budúcich lídrov?
Millennials - aký potenciál sa skutočne skrýva v generácii budúcich lídrov?
Millennials - jedna z najviac nepochopených generáciach vôbec. Pozri si štúdiu spoločností Universum, INSEAD a nadácie HEAD a zisti, aká je skutočnosť. Čo mladí ľudia očakúvajú vo svojom pracovnom živote, po čom túži a čoho sa naopak boja?

Millennials, generácia Y. Pojmy, pod kterými rozumieme mladých ľudí, narodených medzi rokmi 1984 až 1996. Čoskoro budú práve oni zastávať všetky dôležité vedúce pozície na svete. To je dôvod, prečo spoločnosti Universum, INSEAD a nadácia HEAD skúmali, aké v skutočnosti sú ich názory na rôzne sféry pracovného života. Snažia sa takisto o vyvrátenie mnohých stereotypov, ktoré v súvislosti s touto generáciou vznikli.

 

 

S rastúcim významom Millennials vzniká aj mnoho otázok. Napodstatnejšími sú nasledovné:

 

  • Budú pripravení viesť?
  • Akými lídrami sa stanú?
  • Ako môže súčasná generácia pripraviť Millennials na prebratie niektorých obrovských výzviev tohto sveta do vlastných rúk?

 

 

Prieskum má najmä budúcim zamestnávateľom generácie Millennials, ale aj celej spoločnosti ukázať, ako miestny alebo regionálny kontext ovplyvňuje budúcich lídrov v tom, ako žijú, pracujú a myslia.

 

Oslovených bolo 16 000 Millennials zo 42 krajín sveta. Vo výsledkoch výskumu môžeme vidieť zaujímavé porovnanie ich uvažovania v rozvinutých a rozvojových krajinách, čo vedie k záverom, že ,,hádzanie tejto generácie do jedného vreca“ a ich stereotypizovanie môže byť rozhodne zavádzajúce.

 

Tvorcovia dúfajú , že štúdia poskytne možnosť lepšie pochopiť generáciu Millenials a ich kľúčovú úlohu, ktorú v budúcnosti zohrajú na pracoviskách.

 

 

 

Ak ťa informácie o generácii mladých zaujali, pozri si šiesť nosných tém celého výskumu:

 

 

  1. ,,Náš najväčší strach“ – ako pomôcť Millennials prekvitať

 

Vzhľadom na to, ako výška mzdy za posledné roky stagnuje alebo dokonca klesá a nezamestnanosť u mladých ľudí v niektorých regiónich narastá do rekordných rozmerov, od Millennials by sa očakával negatívny uhoľ pohľadu na ich ekonomickú perspektívu. Avšak, i keď medzi nimi skutočne existuje zopár pesimistov, sú výrazne prečíslení jednotlivcami, očakávajúcimi lepšiu budúcnosť, ako mali ich rodičia. Mnohí dokonca veria, že by mohli odísť do dôchodku po dosiahnutí hranice šesť desiatich rokov.

 

 

  1. ,,Podporte nás, ale nehovorte nám, čo robiť“ – ako Millennials rozhodujú o svojej keriére

 

Na rozdiel od všeobecnej mienky, rodičia a priatelia pre Millennials nie sú kľúčovým faktorom vo výbere zamestnania. Iba 5% z nich potvrdilo, že priatelia výrazne ovplyvňujú ich rozhodnutia. Pre Millennials narodených bližšie k roku 1996 je názor priateľov dôležitý menej ako pre starších príslušníkov tejto generácie. Iba pre 10% opýtaných pri výbere zamestnania zohráva úlohu názor ich rodičov. Zo zistení teda vyplýva, že Millennials sú viac nezávislí, ako by ste si mohli myslieť v prvom momente. Avšak, i keď rodičia nemusia mať až také výrazné slovo vo výbere kariéry ich potomkov, 28% Millennials potvrdilo, že podpora rodiny je pre nich veľmi dôležitá.

 

Universum takisto zistilo, že 65% Millennials zaujíma viac schvaľovanie rozhodnutí zo strany kolegov a vedúcich ako iných ľudí v ich živote. Keďže táto generácia radšej pracuje v tíme, vytvárajú si silnejšie puto práve so svojimi spolupracovníkmi a o to radšej počúvajú spätnú väzbu a profesionálne rady práve od nich. Dobrý mentoring teda môže byť cesta, ako pozitívne ovplyvniť kariérne rozhodnutia Millennials.

 

V skratke, Millennials sú odlišní od iných generácií na pracovisku. Vyžadujú rozdielne stratégie na to, aby sa cítili zaujatí, vedení tou správnou cestou a zapojení do pracovného procesu. Až 73% z nich napríklad uviedlo, že je pre nich dôležitejšia rovnováha medzi prácou a osobným životom ako výška platu. 42% by radšej zostalo bez zamestnania akoby mali tráviť čas v nenávidenej práci.

 

 

  1. ,,Odhadujete nás nesprávne“ – Millennials sú ambicióznejší, ako si myslíte

 

Stať sa lídrom alebo manažérom je kľúčový kariérny cieľ pre 41% opýtaných. Hlavnou motiváciou sú peniaze, vplyv a príležitosť vykonávať strategickú úlohu. To dokazuje, že pre Millennials je motivácia stať sa lídrom vnútorná, nespája sa s tradičnou vodcovskou rolou usmerňovania a vedenia ostatných zamestnanocov. Čo je taktiež podstatné, 45% Millennials sa v zamestnaní sústredí na osobnostný rast a učenie sa nových poznatkov. Najhorším scenárom až pre 40% opýtaných je predstaca zotrvania v práci bez možnosti ďalšieho vývoja.

I

deálny manažér pre by pre väčšinu z Millennials mal byť nebojácny a profesionálny. Taktiež mu nesmie chýbať schopnosť byť svojim zamestnancom vzorom, dodať im silu, poradiť im a zodpovedať všetky ich otázky. Priateľské okolie je v zamestnaní najdôležitejšie až pre 64% oslovených.

 

 

  1. ,,Sme iní, ako si myslíte“ – predstavujeme vám najviac rôznorodú generáciu vôbec!

 

Millennials považujú za kľúčový faktor u ich budúceho zamestnávateľa schopnosť akceptovať rôznorodosť (osobnosť, štýl práce, sexuálnu orientáciu alebo náboženstvo, menej potom vek, pohlavie či národnosť). Porozumenie uhľu pohľadu, z akého Millennials vidia rôznorodosť, pomôže zamestnávateľom zistiť, ako ich zaujať. Je dokázané, že spoločnosti, ktoré dokážu skutočne pochopiť a oceniť rôznorodosť, sú tie najinovatívnejšie a najprogresívnejšie.

 

 

  1. ,,Naša evolúcia“ – skúsenosti menia Millennials.

 

 

  1. Kam smerujeme? – komplexná zhrňujúca štúdia o Millennials.

 

 

Výskum bude v celom jeho znení predstavený 8. decembra o 16:00 Štokholmského času. Podrobne preštudovať si ho môžete na stránke spoločnosti Universum.

 

 

 

10-Must-Knows-About-Millennials-infographic-03.jpg

https://europa.eu/youth/sites/default/files/10-Must-Knows-About-Millennials-infographic-03_3.jpg
Desať faktov, ktoré musíš vedieť o Millennials.

Millennials-A-Generation-Divided-infographic-02.jpg

https://europa.eu/youth/sites/default/files/Millennials-A-Generation-Divided-infographic-02_2.jpg
Pozri si aj špecifiká mladších (1990-1996) a starších (1984-1989) Millennials.

Stereotypes-About-Millennials-infographic-01.jpg

https://europa.eu/youth/sites/default/files/Stereotypes-About-Millennials-infographic-01_1.jpg
Stereotypy, ktoré v spoločnosti o Millennials existujú - vieš, ktoré sú pravdivé a ktoré nie?

 

 

Understanding a misunderstood generation – What are Millennials greatest fears?

Video Description: 
Pozri si video a porozumej nepochopenej generácii - z čoho má najväčší strach?

Dátum uverejnenia: str., 26/11/2014 - 23:41


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!