Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Zdravotné postihnutie by nemalo byť prekážkou

So zdravotným postihnutím žije 80 miliónov Európanov. Ide o 15 % celkovej populácie. Napriek tomuto počtu sa niektorí ľudia cítia izolovaní a nemajú možnosť naplno využiť slobodu pohybu v EÚ.

Všetci občania EÚ majú právo vycestovať od inej krajiny EÚ, aby tam žili, pracovali alebo študovali. Ak však máte zdravotné postihnutie, môže sa vám stať, že v praxi nemáte tie isté príležitosti.

S prekážkami sa môžete stretnúť pri pokuse študovať, uchádzať sa o prácu, cestovať, nakupovať tovary a služby alebo pri pokuse dostať sa k informáciám.

 

Sloboda pohybu

Európske fórum zdravotne postihnutých začalo kampaň za odstránenie prekážok pre osoby so zdravotným postihnutím. Jej hlavným cieľom je presvedčiť ostatných, najmä zamestnávateľov a orgány verejnej správy, aby zmenili svoj prístup.

  • Európsky akt bezbariérovosti zaviedol celoeurópske požiadavky na dostupnosť tovarov a služieb.
  • Európsky preukaz mobility vám uľahčuje cestovanie v rámci EÚ, ak máte zdravotné postihnutie. Preukaz vám poskytuje prístup k určitým službám za rovnakých podmienok, ako majú zdravotne  postihnutí občania danej krajiny.

 

Čo môžete urobiť vy?

  1. Stiahnite si balíček nástrojov kampane a staňte sa čestným veľvyslancom slobody pohybu.
  2. Vytlačte si leták a informujte o kampani vo svojej škole, univerzite alebo na pracovisku.