Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

VÚB banka pre Umenie

Nadácia VÚB banky - pre Umenie
Nadácia VÚB banky - pre Umenie
Pre Umenie je jedným z troch programov Nadácie VÚB. Jeho aktivity podporujú mladých umelcov a zachovanie slovenského kultúrneho dedičstva.

Účelom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje sa v oblastiach charity, vzdelávania a umenia. Preto rozdelila oblasť svojej pôsobnosti na tri nadačné programy - pre nádej, pre vzdelávanie a pre umenie.

 

Nadácia VÚB podporuje:

  • grantové projekty
  • projekty spoločenskej zodpovednosti a kultúrneho dedičstva,
  • zamestnanecké projekty

 

 

NADÁCIA VÚB - Pre umenie

Slovensko je krajinou s bohatou kultúrnou históriou. Nadácia VÚB vytvorila program pre Umenie, aby pomohla zachovávať nielen existujúce kultúrne hodnoty, ale aj vytvárať nové.

 

Cieľ

Nadačný program pre Umenie podporuje mladých umelcov, predovšetkým v oblasti výtvarného umenia a zachovanie slovenského kultúrneho dedičstva. Na túto činnosť sa primárne zameriava aj materská spoločnosť VÚB banky Intesa Sanpaolo, ktorej aktivity v tejto oblasti sú celosvetovo známe.

 

 

Nadácia VÚB pomáha v programe pre Umenie tým, že organizuje/podporuje:

 

 

Prečítaj si takisto súvisiace články VÚB banka pre Nádej a VÚB banka pre Vzdelanie.

Dátum uverejnenia: ned., 30/11/2014 - 17:21


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!