Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

VÚB banka pre Vzdelanie

Nadácia VÚB banky - pre Vzdelanie
Nadácia VÚB banky - pre Vzdelanie
Pre Vzdelanie je jedným z troch programov Nadácie VÚB. Jeho aktivity pomáhajú mladým ľuďom a inštitúciám, ktoré podporujú vzdelávanie.

Účelom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje sa v oblastiach charity, vzdelávania a umenia. Preto rozdelila oblasť svojej pôsobnosti na tri nadačné programy - pre nádej, pre vzdelávanie a pre umenie.

 

Nadácia VÚB podporuje:

  • grantové projekty
  • projekty spoločenskej zodpovednosti a kultúrneho dedičstva,
  • zamestnanecké projekty

 

 

NADÁCIA VÚB - Pre vzdelanie

 

Význam vzdelania pre celú spoločnosť neustále rastie. Práve preto Nadácia VÚB vytvorila program pre Vzdelanie, ktorý má dlhodobo podporovať aktivity v tejto oblasti. Vo VÚB banke si uvedomujú, že ľudský pozenciál je najväčším kapitálom krajiny a spoločnosti. Podpora projektov zameraných na vzdelávanie môže výrazne prispieť k pozitívnej zmene na Slovensku. Radi by pomohli odstrániť geografické, spoločenské a ekonomické bariéry, ktoré bránia ľuďom vzdelávať sa.

 

Cieľ

Poslaním nadačného programu pre Vzdelanie je najmä pomáhať mladým ľuďom, ktorí majú ambíciu naplno využiť svoj potenciál, rozvíjať svoj talent a aktívne hľadať spôsoby vzdelávania vo voľnom čase. Podporuje takisto inštitúcie, ktoré sa venujú vzdelávaniu a zvyšovaniu jeho úrovne alebo pripravujú pre študentov projekty s týmto účelom.

 

 

Nadácia VÚB pomáha v programe pre Vzdelanie tým, že organizuje/podporuje:

 

 

Prečítaj si takisto súvisiace články VÚB banka pre Nádej a VÚB banka pre Umenie.

Dátum uverejnenia: ned., 30/11/2014 - 17:05


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!