Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

VÚB banka pre Nádej

Nadácia VÚB banky - pre Nádej
Nadácia VÚB banky - pre Nádej
Pre Nádej je jedným z troch programov Nadácie VÚB. Jeho aktivity podporujú deti, mentálne a telesne postihnutých ľudí.

Účelom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje sa v oblastiach charity, vzdelávania a umenia. Preto rozdelila oblasť svojej pôsobnosti na tri nadačné programy - pre nádej, pre vzdelanie a pre umenie.

 

Nadácia VÚB podporuje:

  • grantové projekty
  • projekty spoločenskej zodpovednosti a kultúrneho dedičstva,
  • zamestnanecké projekty

 

 

NADÁCIA VÚB - pre Nádej

 

Nadačný program pre Nádej sa angažuje v oblasti charity. Má za úlohu pomáhať ohrozeným skupinám spoluobčanov, najmä deťom, mentálne a telesne postihnutým ľuďom. Cieľom je zlepšenie kvality ich života - aby sa dokázali plnohodnotne začleniť do života a pracovného procesu. Nadácia má ambáciu nielen darovať finančné prostriedky, ale aj prostredníctvom svojej činnosti otvoriť celospoločenskú diskusiu a dosiahnuť zmeny v daných oblastiach.

 

AKTIVITY:

Náhradné rodiny:

V spolupráci s mimovládnou neziskovou organizáciou S.P.A.C.E sa v oblasti pomoci deťom orientuje na problematiku náhradnej rodinnej výchovy a transformáciu detských domovov. Spoločne s IBM podporuje projekt Všetci sú doma, zameraný na podporu vzdelávania, voľnočasových aktivít a vyhľadávanie talentovaných detí z náhradných rodín.

 

Zdravotne postihnutí spoluobčania:

Týchto spoluobčanov vnímajú ako najviac diskriminovaných našou spoločnosťou a preto sa snažia zabezpečiť im lepší prístup k vzdelaniu, pracovnému uplatneniu, službám a iným dôležitým oblastiam života.

 

Zdravotnícke zariadenia a organizácie:

Nadácia VÚB finančne podporuje zdravotnícke zariadenia a organizácie, ktoré sa venujú ľuďom s onkologickým alebo iným ťažkým ochorením. Tak nadväzuje na svoju materskú VÚB banku, ktorá vydáva charitatívne platobné karty Dobrý anjel. Keď používaš pri platbách tieto karty, pravidelne prispievaš 1 % do systému Dobrý anjel.

 

 

Nadácia VÚB pomáha v programe pre Nádej tým, že podporuje:

 

 

Prečítaj si takisto súvisiace články VÚB banka pre Vzdelanie a VÚB banka pre Umenie.

Dátum uverejnenia: ned., 30/11/2014 - 14:23


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!