Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Je rovnosť medzi ženami a mužmi realitou?

Aj v súčasnosti – v 21. storočí, naďalej pretrvávajú nerovnosti medzi ženami a mužmi, najmä na trhu práce. V EÚ zarábajú ženy počas svojho života v priemere o 17 % menej ako muži

V posledných desaťročiach EÚ dosiahla významný pokrok v oblasti rodovej rovnosti – žien v súčasnosti pracuje viac a majú lepší prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave. Európska komisia pomohla presadzovať rovnosť medzi ženami a mužmi prostredníctvom stratégie rovnosti žien a mužov.

 

Close the gender pay gap

Deň rovnosti odmeňovania

Prvý Európsky deň rovnosti odmeňovania sa uskutočnil v marci 2011 s cieľom zvýšiť povedomie o rozdieloch v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. 5. marca 2011 bol dňom, kedy by priemerná žena zarobila rovnakú sumu, ako zarobil priemerný muž za rok 2010 – čo predstavuje rozdiel 64 dní. Deň rovnosti odmeňovania sa už niekoľko rokov organizuje vo viacerých európskych krajinách.

„Európsky deň rovnosti odmeňovania nám pripomína, koľko je ešte potrebné urobiť, aby sa zmazali rozdiely v odmeňovaní žien a mužov“, povedala Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre spravodlivosť), ktoré sa zaviazala spolupracovať s vládami EÚ, podnikmi a odborovými zväzmi, „aby sme už v budúcnosti nepotrebovali Deň rovnosti odmeňovania poukazujúci na rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.“
 

Vypočítajte si rozdiel v odmeňovaní mužov a žien vo svojej profesii.

 

Využite pomoc

Mali ste niekedy pocit, že ste prácu nezískali len preto, že ste žena? Alebo sa vám stalo, že ste boli svedkom nespravodlivého zaobchádzania voči niekomu len z dôvodu pohlavia? Kontaktujte nezávislý orgán pre rodovú rovnosť vo svojej krajine a zistite si, ako sa dá vo vašom prípade využiť právo EÚ.

Ak uvažujete o začatí podnikania, prostredníctvom iniciatívy „Equality Pays Off“ (Rovnosť sa vypláca) môžete získať užitočné informácie o zručnostiach, ktoré sa na trhu práce cenia u žien. Iniciatíva takisto poskytuje priestor na výmenu osvedčených postupov, ktoré vám pomôžu pritiahnuť, udržať a rozvíjať špičkové talenty a znižoať rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.