European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Nadácia Pontis - Fond pre transparentné Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko sa usiluje o zlepšenie právnej situácie v našej krajine.
Fond pre transparentné Slovensko sa usiluje o zlepšenie právnej situácie v našej krajine.
Fond pre transparentné Slovensko vznikol ako iniciatíva členských firiem združenia Business Leaders Forum, ktoré čoraz viac trápi nedostatočná vymožiteľnosť práva na Slovensku.

Firmy začali vnímať, že táto situácia sa musí riešiť. Musí sa začať vyvíjať spoločenský tlak na zlepšenie trhových podmienok. Aj preto sa snažia zlepšovať transparentnosť a zdravé podnikateľské prostredie v krajine tým, že podporujú watchdogové a analytické organizácie.

 

Jednou z požiadaviek Fondu je zavedenie jednoznačných pravidiel a transparentnosti, aby bola možná vymožiteľnosť práva pre všetkých a dostatok talentu medzi ľuďmi.

 

Ak v krajine veci nefungujú tak, ako majú, ľudia, najmä mladí, odchádza. Aj kvôli tomu má Fond záujem, aby ľudia, ktorí sú tu, ostávali na Slovensku, a tak sa snaží vytvoriť pre nich vhodné prostredie.

 

Ambíciou Fondu pre transparentné Slovensko je prizývaťnové firmy a dlhodobo podporovať watchdogové a analytické organizácie na Slovensku.

 

Z fondu bolo zatiaľ v roku 2015 dotovaných 5 mimovládnych organizácií celkovou hodnotou 95-tisíc eur. O podpore projektov rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia.

 

Fond sa okrem priamej podpory watchdogových organizácií snaží rozvíjať spoločenskú diskusiu na témy korupcie a transparentnosti verejného života.

 

 

Prečo firmy podporujú Fond pre transparentné Slovensko?

Published: Sat, 28/02/2015 - 22:55


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!