European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Voľme pre deti a mladých ľudí

Voľme pre deti a mladých ľudí, budúcnosť nám to vráti.
Voľme pre deti a mladých ľudí, budúcnosť nám to vráti.
Máš pocit, že deťom a mladým ľuďom spoločnosť nedáva dostatočnú možnosť vyjadriť názory na verejný život a nepripisuje im dostatočnú dôležitosť? Práve preto Nadácia pre deti Slovenska rozbehla kampaň ,,Voľme pre deti a mladých ľudí“.

Pred 25 rokmi Slovensko prijalo Dohovor o právach dieťaťa. V ňom sa hovorí, že deti a mladí ľudia by sa mali zúčastňovať rozhodnutí, ktoré sa ich dotýkajú a pri prijímaní takýchto rozhodnutí by mal byť uprednostnený ich najlepší záujem. Mali by rovnako mať voľný prístup k informáciám, ktoré sa ich týkajú, v primeranej podobe, t.j. v jazyku a forme, ktorým porozumejú.

 

Napriek tomu zo všetkých strán čím ďalej, tým viac zaznieva názor, že sa mladí ľudia dostatočne nezaujímajú o verejný život či politiku. Okrem iného to spôsobuje aj fakt, že pre nich tradičný model politických strán nie je príťažlivý. Mnohí majú pocit, že v nej ide skôr o mocenský boj a tým pádom nerieši problémy, ktoré sa ich dotýkajú.

 

Tvrdenie, že sa vôbec nezaujímajú o verejný život, však často nie je zrovna na mieste. Mládež sa takisto angažuje a prejavuje záujem o dianie okolo seba, len v trochu inej forme - napríklad prostredníctvom blogov či vlastných projektov, združovania sa do organizácií a podobne.

 

 

,,Voľme pre deti a mladých ľudí“ s podtitulom ,,sú dôležitou súčasťou komunity“ je kampaň organizácie Nadácia pre deti Slovenska. Prostredníctvom videí priblížuje pohľady detí a mladých ľudí na voľby a ich potreby v spoločnosti. Takisto vysvetľuje, prečo je dôležité zapájať ich do veřejného života a zároveň navrhuje, ako na to.

 

Nadácia týždeň pred komunálními volbami začala každý večer zverejňovať na svojich sociálnych sieťach jedno video. Deti a mladí ľudia v nich reagujú na nasledovné otázky: Čo mi chýba v našom meste / na dedine? Čo je potrebné zmeniť v meste/ na dedine, aby bolo bezpečnejšie? Čo by som odkázal/a nášmu primátorovi / starostovi? Čo by mali zmeniť dospelí na svojom správaní k deťom? Čo by som zmenil/a v škole? Videá sú zároveň umiestnené na stránke organizácie Nadácia pre deti Slovenska spolu s textami, ako a prečo zapájať deti a mladých ľudí do verejného života.

 

 

Na Slovensku deti a mladí ľudia do 18 rokov tvoria približne 20% populácie, čo je v priemere celá jedna pätina obyvateľov každého mesta alebo dediny na Slovensku. Zatiaľ, čo v zahraničí je bežné zapájať deti a mladých ľudí do verejného života, na Slovensku tomu tak vždy nie je.

 

Napĺňanie potrieb detí a mladých ľudí by pritom malo mať v samospráve rovnaké miesto ako napĺňanie potrieb dospelých. Zapojením do verejného a komunitného života im pomáhame budovať si vzťah k okoliu. Naučia sa samostatne premýšľať, vyhodnocovať situácie a rozhodovať. Tento postoj, poznatky i celkové aktívne nastavenie si neskôr so sebou odnášajú do dospelosti.

 

Navyše, je všeobecne známym faktom, že deti a mladí ľudia sa na problémy okolo nich často pozerajú odlišným uhľom pohľadu. Preto ako početná skupina obyvatelstva môžu upriamiť našu pozornost na veci, ktoré by sme si inak možno vôbec nevšimli.

 

Investícia do detí a mládeže nie je krátkodobá. Čo v súčasnosti predáme mi im, oni nám v budúcnosti môžu niekoľkonásobne vrátiť.

 

 

Aby si vedel rozpoznať či to konkrétni politici s detmi a mladými ľuďmi myslia vážne, pozri si zoznam ôsmich znakov, ktoré pre teba Nadácia pre deti Slovenska spísala. Spoznáš tak, do akej miery sú kandidáti pripravení vytvárať vhodné podmienky pre ich rozvoj alebo spoluprácu s nimi.

 

 

zostrih02

Video Description: 
Pozri si zostrih vyjadrení detí a mladých ľudí o tom, ako by si oni sami predstavovali život okolo seba.

 

 

 

Published: Sat, 29/11/2014 - 19:01


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!