Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Štátna politika vo vzťahu k mládeži – Zdravie

Zdravie, fyzické či duševné, je jednou z najdôležitejších hodnôt v živote človeka.
Štátna politika vo vzťahu k mládeži – Zdravie
Nás, mladých, sú Slovensku 2 milióny, a to je počet, ktorý pre tento štát rozhodne nie je zanedbateľný. Preto je v jeho najlepšom záujme vytvárať pre nás podmienky, ktoré nás udržia v tejto krajine a zabezpečia nám kvalitný život.

Štátna politika vo vzťahu k mládeži preto rieši práve tie body, ktoré sú pre mladých na Slovensku kľúčové. Jedným z nich je práve zdravie.  

 

 

Nenadarmo sa hovorí, že zdravie máme len jedno a malo by patriť medzi najdôležitejšie hodnoty v našom živote. Preto sa radí i medzi najpodstatnejšie témy stratégie štátnej politiky vo vzťahu k mládeži.

 

Keď sa povie slovo zdravie, väčšine z nás automaticky napadne to fyzické. Pochopiteľne, to je tiež veľmi podstatné. Prevencia proti chorobám, pohyb, zdravý životný štýl – na to všetko by sme mali dbať. Však k pojmu zdravie radíme i duševný stav človeka, ktorý je rovnako dôležitý a rovnako by sme sa oň mali starať.

 

To, že nemáme ohrozovať fyzické zdravie ostatných, nás učia snáď od malička. No čo sa týka duševného, často ani nevieme, ako jednoducho ho svojim nevhodným správaním môžeme ovplyvniť.

 

Aby sme ako mladý ľudia vedeli, ako sa plnohodnotne starať o všetky aspekty tvojho zdravia, plánuje vláda Slovenskej republiky v rokoch 2014-2020 skvalitniť vzdelávanie v tejto oblasti a takisto by rada zefektívnila spoluprácu všetkých sektorov, ovplyvňujúcich zdravie mládeže.

 

Ak ťa text zaujal , pozri si inšpiratívne video o zdraví ako téme stratégií štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na roky 2014 – 2020. Ako stojí vyššie v texte, zdravie nemáme iba telesné, ale i duševné a jeho problematika sa dostáva čím ďalej, tým  viac do povedomia ľudí. Spomínané video pojednáva o projekte Bez nenávisti na internete, ktorý sa snaží eliminovať nenávistné prejavy on-line, či už zamerané na rasizmus, antisemitizmus, náboženstvo alebo čokoľvek iné.

 

Zdravie a zdravý životný štýl | Stratégia štátnej politiky SR vo vzťahu k mládeži na r. 2014 - 2020

 

Chceš sa dozvedieť aj o iných temách stratégie štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na roky 2014-2020? Prečítaj si krátky článok taktiež na tému vzdelávanie, zamestnanosť či participácia.

Dátum uverejnenia: sob., 05/07/2014 - 16:46


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!