Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Štátna politika vo vzťahu k mládeži – Participácia

Aby sme aj my, mladí, mohli meniť, s čím nie sme spokojní, musíme sa o starať o dianie v našej spoločnosti.
Štátna politika vo vzťahu k mládeži – Participácia
Nás, mladých, sú na Slovensku 2 milióny, a to je počet, ktorý pre tento štát rozhodne nie je zanedbateľný. Preto je v jeho najlepšom záujme vytvárať pre nás podmienky, ktoré nás udržia v tejto krajine a zabezpečia nám kvalitný život.

Štátna politika vo vzťahu k mládeži preto rieši práve tie body, ktoré sú pre mladých na Slovensku kľúčové. Jedným z nich je práve participácia.  

 

 

Pre našu spoločnosť je veľmi dôležité, aby sme sa my, mladí ľudia, vo väčšej miere podieľali dianí v oblasti vecí verejných.  Inak povedané, aby sme participovali. Len tak môže každý človek dosiahnuť, aby sa prostredie okolo neho začalo trochu viac približovať jeho vlastnej predstave.

 

Nie je pre to treba meniť celý svet, stačí, ak sa zameriaš na tvoj malý kúsok v ňom. Veď predsa každú veľkú zmenu tvorí množstvo malých a nijaká malá zmena nie je pre svet bezvýznamná. Či už založíš občianske združenie a zmeníš vo svojom meste to, s čím nie si spokojný, pôjdeš voliť, rozhodneš sa byť zvolený alebo jednoducho len vymaľuješ mestské autobusové zástavky, pretože sú fádne a zničené. Všetko je to tvoj obraz v našej spoločnosti a to už niečo znamená.

 

Práve preto, aby viac z nás dostalo príležitosť podieľať sa na formovaní spoločnosti, začlenil štát participáciu ako tému stratégie štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na roky 2014-2020. Plánuje ju spraviť modernejšou, kvalitnejšou a najmä chce podporovať rešpekt k mladým a dať nám významnejšie slovo v tejto krajine.

 

Ak ťa text zaujal , pozri si inšpiratívne video o participácii ako téme stratégií štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na roky 2014 – 2020 a uvidíš príklad z reálneho života, ako aj ty môžeš zmeniť niečo, s čím nie si spokojný.

 

Participácia | Stratégia štátnej politiky SR vo vzťahu k mládeži na r. 2014 - 2020

 

Chceš sa dozvedieť aj o iných temách stratégie štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na roky 2014-2020? Prečítaj si krátky článok taktiež na tému vzdelávanie, zamestnanosť či zdravie.

Dátum uverejnenia: sob., 05/07/2014 - 15:51


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!