Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Štátna politika vo vzťahu k mládeži – Zamestnanosť

Problematika nezamestnanosti u mladých ľudí je problémom, ktorý sa an Slovensku aktívne rieši.
Štátna politika vo vzťahu k mládeži – Zamestnanosť
Nás, mladých, sú Slovensku 2 milióny, a to je počet, ktorý pre tento štát rozhodne nie je zanedbateľný. Preto je v jeho najlepšom záujme vytvárať pre nás podmienky, ktoré nás udržia v tejto krajine a zabezpečia nám kvalitný život.

Štátna politika vo vzťahu k mládeži preto rieši práve tie body, ktoré sú pre mladých na Slovensku kľúčové. Jedným z nich je práve zamestnanosť.  

 

 

Zamestnanosť či v respektíve skôr nezamestnanosť je termínom, ktorý sa v súvislosti s mládežou často spomína. Údaj k 31.12.2012 vraví, že nezamestnaných mladých ľudí na Slovensku sa pohybuje okolo tridsiatich štyroch percent, v rámci EÚ je to 19,4 percenta.

 

 Dôvodov, prečo tomu tak je, by sme našli mnoho. Okrem toho, že veľa pracovných miest je obsadených zamestnancami, ktorí by už mali byť na dôchodku, môže byť jedným z faktorov tohto problému i to, že my, mladí ľudia, sa nachádzame takmer v začarovanom kruhu. Do zamestnania nás často odmietajú prijať bez praxe. Aby sme ju však nadobudli, potrebujeme byť najprv do nejakého zamestnania prijatí.

 

Aj kvôli spomínanému sa jedným z tém stratégie štátnej politiky vo vzťahu k mládeži stala práve zamestnanosť. A aké riešenia pre náš má vláda Slovenskej republiky? Plánuje napríklad posilniť kariérne poradenstvo, okrem učiteľov doň chce zapájať i výchovných poradcov, psychológov či terénnych sociálnych pracovníkov.

 

Taktiež chcú reflektovať potreby mladých ľudí s cieľom skvalitniť poskytovanie verejných služieb zamestnanosti či pokúsiť sa viac prepojiť potreby trhu práce s odborným vzdelaním. To v podstate znamená zabezpečiť, aby sa mladí po ukončení štúdia mohli zamestnať v odbore, ktorí študovali. Poslednou stratégiou, plánovanou na roky 2014-2020, je podpora zamestnávateľov v tvorbe nových pracovných miest, ktoré majú byť určené opäť najmä pre náš, mladých.  

 

Ak ťa text zaujal a zaznamenávaš či dokonca sám riešiš tento problém, pozri si inšpiratívne video o zamestnanosti ako téme stratégií štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na roky 2014 – 2020. V tomto prípade sa jedná o zamestnanosť zdravotne postihnutých ľudí.

 

 

Zamestnanosť | Stratégia štátnej politiky SR vo vzťahu k mládeži na r. 2014 - 2020

 

Chceš sa dozvedieť aj o iných temách stratégie štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na roky 2014-2020? Prečítaj si krátky článok taktiež na tému vzdelávanie, participácia či zdravie.

Dátum uverejnenia: sob., 05/07/2014 - 15:17


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!