European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Štátna politika vo vzťahu k mládeži – Vzdelávanie

Vzdelávanie je jeden zo základných atribútov úrovne života mladých ľudí na Slovensku.
Štátna politika vo vzťahu k mládeži – Vzdelávanie
Nás, mladých, sú Slovensku 2 milióny, a to je počet, ktorý pre tento štát rozhodne nie je zanedbateľný. Preto je v jeho najlepšom záujme vytvárať pre nás podmienky, ktoré nás udržia v tejto krajine a zabezpečia nám kvalitný život.

Štátna politika vo vzťahu k mládeži preto rieši práve tie body, ktoré sú pre mladých na Slovensku kľúčové. Jedným z nich je práve vzdelávanie.  

 

Vzdelanie je potrebné pre každého z nás a ako určite každý vie, neučíme sa iba v škole. Proces získavania vedomostí prebieha počas celého života človeka. Vždy, keď niečo počujeme, pozorujeme, či vykonávame, učíme sa. Práve preto bolo neformálne vzdelávanie formálne uznané za veľmi prínosné a je čím ďalej, tým viac presadzované či preferované.

 

Na rozdiel od školského systému totiž zahrňuje množstvo praxe a tá je pre človeka na pracovnom trhu veľkým prínosom. Navyše dnes, keď čelíme problémom s čoraz vyššou mierou nezamestnanosti, je veľkou výhodou mať na svojom konte vzdelanie, ktoré väčšina iných ľudí nemá  a ponúknuť zamestnávateľovi skutočné skúsenosti z reálneho života, ktoré mu potvrdia tvoju schopnosť a najmä SKÚSNOSTI v danom odbore.

 

Pozri si preto inšpiratívne video o postavení vzdelávania ako témy stratégií štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na roky 2014 – 2020 alebo si prečítaj brožúrku so skutočným príbehom študenta a umelca Romana.

 

 

Vzdelávanie | Stratégia štátnej politiky SR vo vzťahu k mládeži na r. 2014 - 2020

 

Chceš sa dozvedieť aj o iných temách stratégie štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na roky 2014-2020? Prečítaj si krátky článok taktiež na tému zamestnanosť, participácia či zdravie.

Published: Sat, 05/07/2014 - 13:22


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!