Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Poročilo "A new opportunity - about us, with us, for us"

Luc Van den Brande, posebni svetovalec na področju dialoga z državljani, je pripravil poročilo na temo krepljenja vezi med Evropsko unijo in njenimi državljani.

oročilo je rezultat srečanj s strokovnjaki na področju političnega komuniciranja in Evropskih zadev, kot tudi bilateralnih intervjujev s posamezniki in organizacijami na področju civilne participacije in komunikacije. 

Poročilo je na voljo na: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f402a68c-c3c4-11e7-9b01-01aa75ed71a1/language-en 

Objavljeno: pon, 11/12/2017 - 13:52


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!