Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Evropska mladinska konferenca v Vilni

litovsko predsedstvo
evropska mladinska konferenca
Od 9. do 12. septembra bo potekala Evropska mladinska konferenca in sestanek ministrov, odgovornih za področje mladine, na katerem bo sodelovalo 250 udeležencev, ki bodo razpravljali o prednostnih nalogah na področju mladine.

Evropska mladinska konferenca in sestanek ministrov, odgovornih za področje mladine poteka v okviru vsakega predsedovanja EU, na njem pa sodelujejo delegacije iz osemindvajsetih držav članic, predstavniki Evropskega mladinskega foruma, predstavniki mednarodnih mladinskih organizacij, držav kandidatk za članstvo v EU in države Evropskega gospodarskega prostora. Tokrat konferenco organizira Litovsko predsedstvo Svetu EU.

 

Odločevalci in predstavniki mladih bodo razpravljali o rezultatih in procesu strukturiranega dialoga z mladimi, ki se bodo osredotočili na socialno vključevanje mladih s posebnim poudarkom na tistih, ki niso vključeni v zaposlovanje, izobraževanje ali usposabljanje.

  

Povezani dokumenti:

Evropska mladinska konferenca in sestanek odgovornih za področje mladine:

http://www.eu2013.lt/en/events/political-meetings/conferencesandseminars/eu-youth-conference-and-the-meeting-of-the-directors-general-for-youth-affairs

 

Osnutek programa:

http://www.eurofound.europa.eu/docs/events/2013/youthvilnius/programme.pdf

Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!