European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Mladi in duševno zdravje – Projekt združenja ŠENT

program zajema informiranje mladih po srednjih šolah in drugih ustanovah, ki so namenjene mladim.

Izvaja se v regijah, kjer so prisotni Centri za duševno zdravje v skupnosti ŠENT (CDZS). Dijaki se preko delavnic seznanjajo s konceptom duševnega zdravje, morebitnimi težavami, ki so vezane na duševno zdravje ter možnostih pomoči. Mlade seznanjamo s problemom stigmatizacije, problematiko ogroženih skupin, predvsem mladih z manj priložnostmi in njihovimi pravicami oziroma kršenjem le-teh.

Poleg informiranja je program usmerjen tudi v spodbujanje mladih za vključitev v prostovoljno delo ter usposabljanje za prostovoljno delo. Usposabljanje in izobraževanje je namenjeno tako prostovoljcem, kot njihovim mentorjem in organizatorjem prostovoljnega dela na področjih skrbi za duševno zdravje. Program udeležencem približa prednosti prostovoljnega dela pokaže konkretne rezultate, ki jih kot prostovoljci lahko dosežejo.

Published: Wed, 18/06/2014 - 14:59


Tweet Button: 

Related links


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!