Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

Bodi zdrav – bodi, kar si: EU in zdravje mladih

zdravje mladih
zdravje mladih
Evropska unija si s svojimi dejavnostmi v zvezi z zdravjem mladih prizadeva pomagati državam članicam in njihovim nevladnim organizacijam pri ukrepih za boljše zdravje mladih. Toda čas je, da za svoje zdravje poskrbiš tudi sam.

Zdravje mladih ima pomembno mesto v zdravstveni strategiji EU. Zakaj ne bi tudi sam skrbel zanj? Za zdravje namreč lahko največ naredimo prav sami.

 

Pobuda EU glede zdravja mladih

Svet EU je leta 2008 sprejel resolucijo o zdravju in dobrem počutju mladih, v kateri je poudaril, kako pomembno je spodbujati dobro zdravje in dobro počutje mladih v Evropi.

 

Evropska komisija je leta 2009 objavila pobudo za zdravje mladih, katere glavni namen je pritegniti mlade k odločanju o njihovem zdravju ter spodbuditi deležnike k zavezujočim ukrepom v zvezi z zdravjem mladih. Na konferenci z naslovom Bodi zdrav–bodi, kar si, ki jo je organiziral Evropski mladinski forum, so pripravili časovnico ukrepov, ki spodbujajo zdravje mladih.

 

Dejavnosti EU v zvezi z zdravjem mladih

Evropska komisija vodi razne dejavnosti v zvezi z zdravjem mladih, na splošno pa ti lahko pridejo prav:

portal Zdravje-EU – Mladi: našel boš informacije o različnih zdravstvenih vprašanjih in dejavnostih v Evropi in zunaj nje ter o javnozdravstvenih programih EU.

evropska kartica zdravstvenega zavarovanja 
[internal link] ti bo prihranila čas, živce in denar, če boš na potovanju v tujini zbolel ali se poškodoval.

Svetovna zdravstvena organizacija/Evropa – Zdravje otrok in mladostnikov svari mlade pred nevarnostmi uživanja alkohola in mamil, kajenja, spolnih odnosov brez zaščite, nasilja in poškodb.

 

Stališče EU do zdravja mladih

Številna obolenja, ki nas prizadenejo v odrasli dobi, denimo srčno-žilne bolezni, sladkorna, kap, rak, psihične motnje, imajo svoje zametke v otroštvu in najstniških letih. Zato bi morali mladi zdravje dojemati v njegovem najširšem pomenu, tako kot ga je opredelila Svetovna zdravstvena organizacija [http://www.who.int/en/]: „Zdravje ni zgolj odsotnost bolezni, temveč stanje popolnega telesnega, psihičnega in socialnega blagostanja.“

Tudi EU pojmuje zdravje mladih kot skupek telesnih in psihičnih sposobnosti, socialnih odnosov in vplivov okolja (denimo priložnosti za pridobitev znanja, za prostočasne dejavnosti, fizično okolje).

Foilsithe: Déa, 23/05/2013 - 15:14


Tweet Button: 

Naisc a bhaineann le hábhar


Info for young people in the western balkans

An bhfuil cúnamh nó comhairle uait?

Cuir ceist orainn!