Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Zdravje in mladi: projekt Health4Youth

Zdrav življenjski slog ter skrb za lastno zdravje mladim omogočata kvalitetnejše in aktivnejše življenje. Projekt Health4Youth mlade opozarja na to katere navade so škodljive in katere zaželene ter spodbuja zavest o zdravem življenju.

Health4Youth poteka v okviru mednarodne študentske organizacije AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe) je ena izmed največjih evropskih interdisciplinarnih študentskih organizacij. Ustanovljena je bila leta 1985 v Parizu, danes pa povezuje okrog 13.000 mladih in je prisotna v 200 antenah v 40 državah v različnih kotičkih Evrope. Njeni člani stremijo k demokratični in raznoliki Evropi brez meja ter verjamejo, da pri tem lahko ključno vlogo odigrajo mladi s svojo aktivno participacijo. AEGEE mladim ponuja platformo za aktivnejši prispevek družbi tako, da jim zagotavlja prostor za dialog v obliki delovnih skupin, konferenc in skupščin. Hkrati pa omogoča njihov osebni razvoj s številnimi priložnostmi za izobraževanje, medkulturne izmenjave in sodelovanje v tematskih projektih tako na lokalni kot tudi na mednarodni ravni.

Eden izmed tematskih projektov je projekt Health4Youth, ki se je pričel leta 2012. Glavni cilj projekta je doseči čimvečje število mladih, ki se spoznajo na to, kakšen je zdrav življenjski slog,  kateri so dejavniki, ki nanj vplivajo, ter kako pridobljeno znanje prenesti v svoj vsakdan. Poleg uspešne izmenjave informacij, člankov in lastnih izkušenj na temo prehrane, zdravja in športa, je bilo na mednarodni ravni izvedenih več delavnic, izmenjav in seminarjev z omenjeno tematiko. Še posebej tu velja omeniti dogodek Water Day, ki se je odvil 22. marca 2015 v Novi Gorici. Ob svetovnem dnevu voda je lokalna antena AEGEE-Ljubljana, v sodelovanju z anteno AEGEE-Udine, organizirala celodnevni dogodek z namenom ozaveščanja mladih o vlogi vode v naših življenjih. Pripravili so zanimive delavnice in razprave o konfliktih, ki se po svetu odvijajo zaradi dostopa do vode, o onesnaževanju voda in o samem pomenu vode za naše zdravje.

Grega Gregorc, Mladi novinar Eurodesk 

Objavljeno: pon, 04/01/2016 - 15:55


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!