Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Milenijski razvojni cilji Združenih narodov

Trajnostni razvoj
Trajnostni razvoj
Leta 1992 so se voditelji Združenih narodov na Konferenci o okolju in razvoju prvič dogovorili o konceptu trajnostnega razvoja.

Koncept je dobil nov zagon septembra leta 2000, ko so voditelji svetovnih držav sprejeli Deklaracijo Združenih Narodov za novo tisočletje (Millenium Decleration) in se dogovorili o nizu ciljev, ki naj bi prispevali k zmanjšanju revščine in trajnostnemu razvoju.

Načela Deklaracije Združenih Narodov za novo tisočletje so bila okrepljena leta 2002 na mednarodni Konferenci o financiranju in razvoju. To je bil prvi poskus, ki je preučil pomen aktiviranja sredstev za razvoj, s poudarkom na Milenijskih razvojnih ciljih. Razvojni cilji novega tisočletja so usmerjeni v znatno zmanjšanje revščine do leta 2015.

MILENIJSKI RAZVOJNI CILJI so naslednji:
- izkoreniniti skrajno revščino in lakoto,
- zagotoviti enakost med spoloma in dati več moči ženskam,
- izboljšati zdravje mater,
- zagotoviti okoljsko trajnost,
- doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo,
- zmanjšati smrtnost otrok,
- boriti se proti virusu HIV/Aidsu, malariji in drugim boleznim,
- razviti globalno partnerstvo za razvoj.