Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Spodbujanje podjetništva med mladimi v Sloveniji

podjetništvo
podjetništvo
Si želiš ustanoviti svoje lastno podjetje? Kot mlad nadebuden bodoči podjetnik, se lahko obrneš na nekaj organizacij oz. institucij v Sloveniji, ki se ukvarjajo prav s spodbujanjem podjetništva med mladimi in študenti.

JAPTI – Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
Na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije najdeš informacije o programih, ki spodbujajo podjetništvo med mladimi: portal za inovativne "Imam idejo", video izziv za mlade podjetnike "Podjetniki, mi smo face" in druge programe za spodbujanje podjetništva.

Ljubljanski univerzitetni inkubator
Univerza v Ljubljani sledi svetovnim trendom pospeševanja podjetništva med študenti in akademskimi delavci. Zato so ustanovili Ljubljanski univerzitetni inkubator. Dobre ideje, ki nastanejo v času študijskega procesa je namreč potrebno uresničiti. Ljubljanski univerzitetni inkubator nudi celovito podporo novo nastalim podjetjem in jim tako pomaga premostiti začetne težave.
 
Univerzitetni inkubator Primorske
Univerzitetni inkubator Primorske mladim podjetnikom nudi inkubacijske pisarne in jih tako podpira pri zagonu delovanja novega podjetja. Namenjene so mladim, študentom, pedagoškim delavcem, raziskovalcem in ostalim prebivalcem Primorske z inovativnimi idejami, ki bi jih želeli uresničiti.  

DATA.si
Tu najdete napotke, kako ustanoviti podjetje, kaj morate vedeti pred registracijo, kako zaprositi za subvencijo za zaposlitev in druge uporabne informacije v zvezi z ustanovitvijo lastnega podjetja.
i