Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Publikaciji Evropskega mladinskega foruma na temo zaposlovanja mladih

Na voljo sta prevoda dveh publikacij Evropskega mladinskega foruma na temo zaposlovanja: študija o vplivu neformalnega izobraževanja v mladinskih organizacijah na zaposljivost mladih in Kakovostna delovna mesta za mlade.

Študija o vplivu neformalnega izobraževanja v mladinskih organizacijah na zaposljivost mladih
Cilj te študije je bil oceniti ali znanja in veščine, pridobljeni v okviru neformalnih izobraževalnih aktivnosti v mladinskih organizacijah, prispevajo k zaposljivosti mladih. 

Kakovostna delovna mesta za mlade 
S to publikacijo želi Evropski mladinski forum izpostaviti potrebo po ustvarjanju in ohranjanju kakovostnih delovnih mest za mlade na nacionalni in evropski ravni, kot tudi pridobiti potrditev za to, da bi mladim morale biti zagotovljene enake pravice do kakovostnih in stabilnih zaposlitev kot ostalim. 

Obe publikaciji sta na voljo brezplačno. 

Opens external link in new windowObogatite svojo e-knjižnico z njima! 

Vir: Mladinski svet Slovenije