Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Jamstvo za mlade

Izvedbeni načrt Jamstvo za mlade, ki ga je Vlada RS sprejela konec januarja 2014, je namenjen izboljšanju položaja mladih na trgu dela. Jamstvo za mlade prinaša 36 ukrepov za lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Ravno mladi med 15. in 29. letom starosti so namreč postali v času gospodarske krize ena izmed najbolj ranljivih skupin prebivalstva, saj zaradi zaostrenih razmer na trgu dela težko pridejo do prve zaposlitve in s tem prepotrebnih izkušenj, s katerimi bi bili zanimivi za delodajalce. S sprejetjem ukrepov Slovenija jamči, da bo v naslednjih dveh letih vsaki mladi osebi (15 – 29 let) ponujena zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih. V okviru jamstva so združeni ukrepi različnih vladnih resorjev, katerih cilj je izboljšati zaposljivost mladih ter jih aktivirati na trgu dela. 

 

Osrednji cilji so:

  • izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev
  • hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in
  • zmanjšanje brezposelnih
     

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjuje, da bo podporo v okviru ukrepov iz Jamstva za mlade potrebovalo približno 37.000 brezposelnih mladih na leto. Iz statističnih podatkov je razvidno, da je kar 60 odstotkov na novo prijavljenih brezposelnih mladih starih med 25 in 29 let ter da jih prav tako kar 60 odstotkov prihaja iz vzhodnega dela Slovenije. V sklopu 36 ukrepov precejšnja pozornost namenjena t.i. preventivnim ukrepom, namenjenih šolajoči mladini na vseh ravneh izobraževanja, saj imajo ravno slednji izrazito dolgoročne učinke. Ključni ukrepi so povezani predvsem z boljšim napovedovanjem bodočih potreb na trgu dela, večji dostopnosti vseživljenjske poklicne usmeritve na vseh ravneh izobraževanja. Skupni cilj navedenih ukrepov je, da bi se več mladih odločalo za poklice, kjer je zaposlitev bolj dostopna. Pomemben poudarek je namenjen tudi krepitvi povezovanja med izobraževalnimi institucijami in trgom dela.

 

Publisert: Ons, 18/06/2014 - 13:19


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!