Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Izobraževanja in usposabljanja Sveta Evrope na področju neformalnega u

Usposabljanja Sveta Evrope
Usposabljanja Sveta Evrope
Svet Evrope v okviru svojega programa za mladino organizira izobraževanja in usposabljanja na področju neformalnega učenja. Aktivnosti so razdeljene na naslednja področja:

Strokovni obiski
Evropski mladinski centri (poleg svojih programov izobraževanj in usposabljanj) v sodelovanju z nevladnimi in vladnimi partnerji izvajajo letni program strokovnih obiskov in drugih aktivnosti. Strokovni obiski, simpoziji in druge podobne aktivnosti odražajo načela partnerstva med mladimi in njihovimi organizacijami, kar je eno od ključnih načel mladinske politike Sveta Evrope.

Aktivnosti, med katerimi so najpomembnejši strokovni obiski, temeljijo na sodelovanju med partnerskimi organizacijami in Direktoratom za mladino in šport Sveta Evrope.

Strokovni obiski potekajo v obliki mednarodnih mladinskih dogodkov, ki trajajo od 4 do 8 dni in združujejo člane mladinskih organizacij in mrež ter strokovnjake. Ti na dogodku razpravljajo o specifični temi, zaključki razprav pa so upoštevani pri določanju prednostnih nalog in programa Sveta Evrope.


Usposabljanja
Svet Evrope ponuja širok razpon usposabljanj za mladinske voditelje, multiplikatorje, mlade raziskovalce, javne uslužbence in trenerje. Usposabljanja so namenjena razvoju kompetenc in spretnosti v evropskem mladinskem delu. Pokrivajo širok razpon tem, vključno z delom v mednarodnih mladinskih strukturah, mednarodnim sodelovanjem na področju mladine, mladinskimi usposabljanji, reševanjem sporov, izobraževanjem o človekovih pravicah, evropskim državljanstvom, participacijo mladih in demokratičnim državljanstvom. Usposabljanja potekajo v obliki pet- do desetdnevnih seminarjev ali v obliki dolgoročnih usposabljanj, sestavljenih iz dveh ali več seminarjev in vmesnega obdobja za utrjevanje.


Projekt Enter!
Dolgoročno usposabljanje o dostopu do socialnih pravic za mlade iz sosesk z manj priložnostmi ENTER! je triletni projekt (2009–2012), ki ga je razvil Direktorat za mladino in šport Sveta Evrope in je del prednostnih nalog na področju socialne integracije in vključevanja mladih.

Projekt želi prispevati k razvoju mladinske politike in njenih odzivov na izključevanje, diskriminacijo in nasilje, s katerimi se soočajo mladi v večkulturnih soseskah z manj priložnostmi. Je tudi orodje za povečanje vpliva neformalnega učenja na socialne pravice mladih v evropskih, nacionalnih in lokalnih mladinskih politikah.

Projekt je sestavljen iz več aktivnosti, ključni element projekta pa je dvoletno usposabljanje preko spletne platforme Enter!


Izobraževanje o človekovih pravicah za mlade
Program Izobraževanje o človekovih pravicah za mlade deluje od leta 2001 in predstavlja delo Direktorata za mladino in šport na področju človekovih pravic in demokracije kot ključnimi poslanstvi Sveta Evrope.

Program je bil ustanovljen, da bi postavil izobraževanje o človekovih pravicah v središče mladinskega dela in mladinskih politik. Z drugimi besedami, program gradi na potencialu, ki ga imata mladinsko delo in neformalno učenje za krepitev človekovih pravic, medtem ko je izobraževanje o človekovih pravicah prispevalo k utrditvi mladinskega dela in neformalnega učenja v etični, politični in normativni okvir človekovih pravic.
 

Objavljeno: tor, 14/05/2013 - 19:07


Tweet Button: 

Sorodne povezave


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!