Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

NPK posamezniku omogoči, da pridobi javno veljavno listino o poklicni kvalifikaciji, s katero dokazuje usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

NPK se pridobijo s preverjanjem in potrjevanjem spretnosti ter znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem: med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo v neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd.

NPK spodbuja zaposlene in posameznike, da v skrbi za svojo zaposljivost in karierno pot, izkoristijo možnosti potrditve njihovih kompetenc. Omogoča jim tudi dokazovanje usposobljenosti in  pa tudi možnost, da svoje izkušnje in neformalno pridobljena znanja potrdijo, da ne izgubljajo dragocenega časa za učenje tistega, kar že znajo.

 

Za koga je NPK

NPK lahko pridobijo odrasli, ki so dopolnili 18 let in imajo ustrezne delovne izkušnje in so si v življenju pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene.

 

Koristi NPK

Z NPK lahko napreduješ v karieri, ne da bi za to moral pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oziroma končati formalni izobraževalni program. Lahko si konkurenčnejši na trgu dela tako v Sloveniji kot v državah EU in si povečaš možnost za zaposlitev.

 

NPK upošteva in priznava neformalno pridobljena znanja in izkušnje

Osrednji dokument, s katerim lahko kandidat pridobi NPK, je zbirna mapa (portfolijo). Z zbirno mapo kandidat dokazuje obvladovanje strokovnih znanj in spretnosti zapisanih v katalogu za NPK. Zbirna mapa v postopku preverjanja in potrjevanja NPK služi kot pripomoček, na podlagi katerega si komisija ustvari sliko o kandidatu, njegovih delovnih izkušnjah in izobraževanju ter usposabljanju.

 

Kako do NPK

Vaš prvi korak na poti do NPK so Izvajalci postopkov ugotavljanj in potrjevanj NPK, kjer se prijavite v postopek za pridobitev NPK. Vsak izvajalec pa je dolžan kandidatu nuditi možnost svetovanja v celotne procesu pridobivanja NPK – od priprave zbirne mape do pridobitve certifikata za NPK.

Do izvajalcev pridete tako da izberete NPK na izbranem področju in poiščete NPK, ki vas zanima na spletni strani nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

 

 

Več informacij: www.npk.si.

 

Objavljeno: tor, 02/09/2014 - 12:24


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!