Europski portal za mlade
Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

Neformalno učenje v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji

Program Mladi v akciji daje mladim pomembne priložnosti za pridobivanje kompetenc, torej je ključni instrument neformalnega in priložnostnega učenja z evropsko razsežnostjo.

Neformalno učenje pomeni učenje, ki poteka izven okvirov formalnih učnih načrtov. Aktivnosti neformalnega učenja vključujejo osebe na prostovoljni osnovi in so skrbno načrtovane z namenom spodbujanja osebnega, socialnega in strokovnega razvoja udeležencev.

Program ERASMUS+ si še posebno v poglavju o mladini prizadeva za večje priznavanje pridobljenih kompetenc in spretnosti v neformalnem učenju skozi sodelovanje v različnih oblikah mladinskega dela. V ta namen program ponuja evropsko orodje Youthpass, ki omogoča strukturiran zapis pridobljenih kompetenc in spretnosti, kot jih lahko definirajo udeleženci in sodelujoči mladinski delavci, istočasno pa s svojo vsebino in obliko predstavlja tudi potrdilo o doseženih učnih rezultatih sodelovanja v projektu. Do pridobitve Youthpassa so upravičeni vsi udeleženci, ki sodelujejo v projektih s podporo programa ERASMUS+ na področju mladine, njihova izdelava je naložena partnerjem v projektu, nacionalne agencije pa zagotavljajo usposabljanja za izdelavo Youthpassa.

Nacionalna agencija smatra to področje kot prednostno in ga še posebej podpira, upravičence pa spodbuja, da mu namenijo posebno pozornost.

Več informacij o tej temi je na voljo na podstrani Neformalno učenje in Youthpass.

Objavljeno: uto, 14/05/2013 - 18:55


Tweet Button: 

Druge korisne poveznice


Info for young people in the western balkans

Potrebna vam je stručna pomoć ili savjet?

Pitajte nas!