Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Skupaj za kvalitetno informiranje mladih

Na seminarju za iskanje partnerjev za razvoj projektov v Barceloni je 6 mladinskih organizacij iz EU preko izmenjave dobrih praks ter skupnih in specifičnih izzivov, s katerimi se srečujejo, zastavilo dolgoročno strateško partnerstvo.

Med 20. in 25. februarjem 2017 je organizacija Centre d'Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) na seminarju »Stir It Up« v Barceloni gostila 5 mladinskih organizacij iz Evrope, ki se posvečajo informiranju mladih. Posveta so se udeležile organizacije: CRIJ Bretagne iz Francije, Jongeren Informatie Punt den Haag iz Nizozemske, Jugend Info iz Avstrije, Informagiovani iz Italije in Društvo ŠKUC- Mreža L'MIT iz Slovenije. Srečanje je bilo namenjeno spoznavanju partnerskih organizacij ter analizi, diskusiji in nadgradnji metodologij za informiranje mladih glede na aktualne družbene razmere.
 

Vsi udeleženci smo se strinjali, da se mladi v Evropi srečujejo s številnimi izzivi, ki ključno vplivajo na njihovo emancipacijo. V mladinsko informacijskih centrih, v katerih delujemo, se tako zelo dobro zavedamo pomembnosti  informiranja, svetovanja in podpore pri procesih, v katere se mladi vključujejo. A hkrati se srečujemo tudi s težavami, kot so splošna prezasičenost informacij (predvsem na spletu), pomanjkanje participacije mladih, zastarelost informacijskih kanalov ter njihovo nerazumevanje.
 

Tekom srečanja je vsaka organizacija predstavila primere dobrih praks informiranja mladih. Nekatere pri tem prisegajo na najnovejše tehnologije in spletne platforme, druge še vedno največji učinek pripisujejo osebnemu svetovanju. Strinjali smo se, da je potrebno podajanje informacij prilagoditi vsebini le-teh in potrebam njihovim uporabnikov, za kar so potrebni kvalificirani svetovalci in primerna infrastruktura. Nekoliko grenak priokus je za slovenski udeleženki pustilo spoznanje, da je informiranje mladih v Sloveniji sicer po vsebinski kakovosti vsekakor primerljivo z ostalimi sodelujočimi državami, a je infrastrukturno in finančno mnogo bolj podhranjeno.
 

Kontaktno srečanje »Stir It Up«je bilo zastavljeno kot začetni korak dolgoročnega strateškega partnerstva (Erasmus+ Key Action 2), v sklopu katerega se bomo partnerske organizacije soočale s skupnimi in specifičnimi izzivi, ki jih zaznavamo pri vsakodnevnem delu. Naše nadaljnje aktivnosti bodo usmerjene k optimizaciji in posodobljenju mladinsko informacijskih centrov, znotraj katerih delujemo.
 

INFO ŠKUC

 

Objavljeno: tor, 07/03/2017 - 12:26


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!