Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Mladinske pobude programa Mladi v akciji

mladinske pobude
mladinske pobude
Mladinske pobude programa Mladi v akciji mladim omogočajo, da izpeljejo svoj projekt, s katerim vplivajo na svojo lokalno skupnost in življenje v njej.

Za podakcijo 1.2: mladinske pobude programa Mladi v akciji, je značilno, da spodbuja iniciativnost, podjetništvo, zaposljivost mladih, ki lahko s podporo te akcije izpeljejo svoj lasten projekt.  Mladinske pobude mladim omogočajo, da postanejo ustvarjalni in podjetni v svojem vsakodnevnem življenju, da izrazijo svoje potrebe in interese ter zavzamejo stališča tudi do pomembnih globalnih vprašanj v lokalnem okolju. Njihova aktivnost mora biti prepoznavna v njihovem lokalnem okolju, imeti mora dolgoročen vpliv na lokalno skupnost in okolje, ki naj bi po izpeljani mladinski pobudi postalo več kot za spoznanje boljše, pomembna pa je tudi učna dimenzija sodelovanja mladih v takšnem projektu.

 

Mladinska pobuda je projekt, ki ga vzpostavijo, oblikujejo in izpeljejo mladi sami. Mladim daje priložnost, da v okviru pobude preizkusijo svoje ideje, kar jim omogoča neposredno in aktivno vključenost v načrtovanje in izvajanje projektov, saj ima mladinska pobuda podobno kot priprava poslovnega načrta, tri faze: načrtovanje in pripravo, izvajanje aktivnosti in evalvacijo (vključno z možnostjo nadaljnjih aktivnosti).

 

Mladinska pobuda je lahko nacionalna - zasnovana in oblikovana na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni s strani ene same skupine v njihovi državi stalnega prebivališča ali transnacionalna, v tem primeru gre za mreženje mladinskih pobud, ki jih skupaj izpeljejo dve ali več skupin iz različnih držav.

 

V mladinskih pobudah lahko sodelujejo mladi od 18 do 30 let, ki zakonito prebivajo v eni izmed programskih držav programa Mladi v akciji. Mlajši od 18 let (med 15 in 17) lahko sodelujejo, če je v projekt vključen tudi inštruktor. Pri transnacionalni mladinski pobudi lahko sodeluje največ en inštruktor na državo. Starostne oziroma geografske omejitve za inštruktorje ni.

 

Projekt mladinske pobude mora trajati od 3 do 18 mesecev, trajanje aktivnosti pa ni posebej opredeljeno.

Paskelbta: Pn, 17/05/2013 - 16:30


Tweet Button: 

Susijusios nuorodos


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!