Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Eurodesk tematski informator: Novi evropski programi v finančni perspe

Prva števila Eurodesk tematskega informatorja v letu 2014 je namenjena predstavitvi novih evropskih programov v finančni perspektivi 2014-2020.

Poudarek je na predstavitvi programa Erasmus +, novega velikega evropskega programa na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, predstavljena pa sta tudi programa Ustvarjalna Evropa in Evropa za državljane ter vloga Eurodeska in Evropskega mladinskega portala v novi finančni perspektivi. 

Informator si lahko ogledate tukaj.