Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Evropska prostovoljna služba

Program za vse mlade, stare od 18 do 30 let, ki so pripravljeni preživeti od 2 do 12 mesecev v tujini kot prostovoljci Evropske prostovoljne službe (EVS).

Projekt Evropske prostovoljne službe je partnerstvo med dvema ali več organizacijami. Te organizacije so odgovorne za iskanje prostovoljcev za svoje projekte. Prostovoljci sodelujejo v programu EVS preko pošiljajoče organizacije v državi, v kateri prebivajo, in preko gostujoče organizacije, ki jih sprejme in gosti med obdobjem prostovoljnega dela.

Projekti trajajo od 2 do 12 mesecev. Prostovoljci delajo na različnih področjih, denimo v kulturi, mladinskih dejavnostih, športu, otroških dejavnostih, kulturni dediščini, umetnosti, skrbi za živali, okolju in razvojnemu sodelovanju. Ob koncu projekta prostovoljci EVS prejmejo potrdilo o udeležbi z opisom projekta in pridobljenega znanja (Youthpass).

Prostovoljci prejmejo brezplačno nastanitev, prehrano, zavarovanje in žepnino. Plačati je treba le majhen delež potnih stroškov (do 10 %).

 

Pogoji za udeležbo

Če si star od 18 do 30 let (ali vsaj 16 let, če prihajaš iz okolja z omejenimi možnostmi), imaš dve možnosti:

1.poišči organizacijo, ki išče prostovoljce za odobren projekt, ali
2. poišči organizacijo in se dogovori o pripravi novega projekta.

Organizacije lahko poiščeš v podatkovni zbirki akreditiranih organizacij.

Seznam sodelujočih držav najdeš v vodniku po programu.