Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Program Gibanje znanost mladini

Znanost mladini
Znanost mladini
Infrastrukturni program Gibanje znanost mladini predstavlja vzdrževanje infrastrukture kot podpore raziskovalni dejavnosti na področju popularizacije in promocije znanosti.

Infrastrukturni program Gibanje znanost mladini omogoča izvedbo programov: 

ZA UVAJANJE MLADIH V ZNANOST IN RAZISKOVALNO DELO
Izvedba programa vključuje izvajanje strokovnih in tehničnih nalog pri razvoju in dograditvi metod odkrivanja in prepoznavanja nadarjenih, delu z njimi, popularizaciji in promociji dosežkov. Pomembna je priprava strokovnih in tehničnih podlag za posodabljanje metod zgodnjega uvajanja v znanost in raziskovalno delo.
- Izvedba srečanj in tekmovanj mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev, tekmovanja v znanju v naravoslovju in tehniki

ZA PRAKTIČNO UPORABO ZNANJA IN SPRETNOSTI TER UPORABO ZNANOSTI IN TEHNIKE, KI ZAGOTAVLJA TRAJNOSTNI RAZVOJ
priprava strokovnih analiz za nadaljnji razvoj dodatnih možnosti in ponudbe za nadpovprečne
zagotavljanje tehničnih možnosti za raziskave in razvoj neformalnih oblik za nadgradnjo v šoli pridobljenega znanja
Izvedba projektov:
- Mladinski raziskovalni  tabori, poletne šole in delavnice
- Ponudba in predstavitve, navodila, nasveti
- Tehnični krožki in ustvarjalne delavnice
- Partnerske raziskovalne enote v gospodarskih in drugih subjektih 

ZA PRIPRAVO RAZISKOVALNIH IN APLIKATIVNIH PROJEKTOV
- Izvedba strokovnih, organizacijskih, tehničnih in administrativnih nalog pri usposabljanje učiteljev in mentorjev
- priprava strokovnih in tehničnih podlag za usposabljanje, priprava tekmovalnih nalog, navodil in pravilnikov za srečanja in tekmovanja, priprava pravilnikov za nagrajevanje in zagotavljanje nagrad, uresničitev povezovanje s strokovnimi šolami, fakultetami, raziskovalnimi institucijami, podjetji)
- priprava strokovnih in tehničnih podlag za partnerstva s šolami, fakultetami, raziskovalnimi institucijami, podjetji (oblikovanje tem – problemov, evalviranje, uporaba rezultatov, angažiranje nadarjenih),
- strokovna, tehnična, organizacijska izvedba raziskovalnih taborov, delavnice in šol

ZA RAZVOJ SPRETNOSTI ZA PREDSTAVLJANJE PROJEKTOV ,
 znanja, idej ter njihovo javno izražanje – s pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij
priprava strokovnih in tehničnih podlag ter izvedba usposabljanja učiteljev in mentorjev,
priprava strokovnih in tehničnih podlag ter izvedba usposabljanja otrok in mladine (šole, mladinski centri...) za jasno, kvalitetno in učinkovito oblikovanje in predstavljanje idej, projektov z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij 
Izvedba projektov:
- Tekmovanja in srečanja mladih raziskovalcev, tehnikov
- Poletne šole in delavnice
- Predstavitve dobrih primerov, navodil, nasvetov, povezav

ZA RAZVIJANJE TEHNIČNIH SPRETNOSTI
konstruktorstvo, modelarstvo..., pomembnih za tehnične poklice
- priprava strokovnih in tehničnih podlag ter izvedba usposabljanja učiteljev, mentorjev 
- priprava strokovnih in tehničnih podlag ter delo z otroci in mladino (šole, mladinski centri, modelarski klubi...)
- priprava strokovnih in tehničnih podlag ter izvedba tekmovanj, srečanj in razstav
Izvedba šol in delavnic
Različne vsebine, primeri, navodila, načrti, dobre prakse
Spletne predstavitve projektov in spletne aplikacije

Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Publicerad: Tis, 14/05/2013 - 20:01


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!