Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

OBLIKOVANJE DELOVNE SKUPINE “STANOVANJSKA PROBLEMATIKA MLADIH NA OBMOČ

Samostojno bivanje predstavlja eno ključnih točk osamosvajanja oz. doseganja avtonomije mladih oseb. Po odstotku mladih v starosti od 18 do 34 let, ki še vedno živijo pri starših, se Slovenija uvršča na drugo mesto med državami EU-27.

Tisti, ki se kljub neugodnim razmeram odselijo in skušajo zaživeti samostojno življenje, se v Sloveniji srečujejo s finančnimi težavami (Stanovanjska problematika mladih 2010, 9). 

PiNA je v obsežni analizi stanja mladih v Obalnih občinah leta 2014 ugotovila, da kar dve tretjini vprašanih mladih v obalnih občinah živi pri starših ali skrbnikih, in kar je bolj pomembno, da povprečno zadovoljstvo vprašanih z bivanjskimi razmerami upada glede na njihovo starost (tako je povprečna ocena zadovoljstva v starosti med 25 in 29 let na lestvici od 1 do 10 5,4).

Lokalne skupnosti obalnih občin lahko z ukrepi na področju stanovanjske politike, javne inštitucije in nevladne organizacije pa s programi vzpostavijo mladim prijaznejše skupnosti, ki omogočajo lažji dostop do prvega stanovanja ter posledično lažje in hitrejše osamosvajanje, prevzemanje odgovornosti in nižjo stopnjo odseljevanja mladih.

Z namenom identifikacije potencialov pozitivnih ukrepov, politik in programov ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa odpira poziv za člane/-ice delovne skupine na področju stanovanjske problematike mladih. Delovno skupino bo sestavljalo med 4 in 6 članic/-ov nevladnih organizacij, ki se bodo odzvale povabilu na objavljen poziv za delovno skupino, in bodo izbrane/-i s strani izvajalcev programa stičišča. Delovna skupina bo pripravila seznam priporočil, ki ga bo stičišče v tekočem letu zagovarjalo pred ključnimi deležniki.

AKTIVNOSTI DELOVNE SKUPINE ZAJEMAJO: 
 aktivno udeležbo na štirih triurnih srečanjih (srečanja bodo potekala enkrat mesečno in bodo vključevala tudi zunanje strokovnjake/-inje za pomoč pri pripravi seznama priporočil – srečanja bodo pričela marca in se zaključila junija)
 individualno delo na definiranem raziskovalnem področju (arhitekturni vidik stanovanjske problematike, pravni izzivi stanovanjske problematike, nove oblike skupnosti, mladi in njihove potrebe, potenciali obalnih zaledij),
sooblikovanje končnega seznama priporočil.

Članstvo temelji na prostovoljstvu članov/-ic. 

Objavljeno: pon, 13/02/2017 - 18:00


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!