Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Eurodeskov fotografski natečaj na temo socialne izključenosti

revščina in socialna izključenost
revščina in socialna izključenost
V okviru Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010 je Eurodesk Slovenija organiziral fotografski natečaj na temo omenjenega evropskega leta.

Namen natečaja je bil povečati zavedanje o revščini in socialni izključenosti ter informirati javnost o dejavnostih, ki potekajo v okviru le-tega, spodbuditi mlade k razmisleku o tematiki revščine in socialne izključenosti ter jih hkrati spodbuditi, da na ustvarjalen način (s fotografijo in po želji še s pripisanim komentarjem) izrazijo svoja razmišljanja, videnja in izkušnje, povezane s to tematiko.

o revščini in socialni izključenosti:

Revščina grozi skoraj 84 milijonom Evropejcev, ki so se znašli v negotovem položaju in so prikrajšani za stvari, ki so za mnoge samoumevne. Življenje v revščini prinaša različne težave, od pomanjkanja denarja za hrano in oblačila do bivanja v slabih stanovanjskih razmerah in celo brezdomstva. Revščina pomeni tudi omejeno izbiro življenjskega sloga, kar lahko vodi v socialno izključenost.

Eno od temeljnih načel Evropske unije je solidarnost, zato se je EU povezala z državami članicami in leto 2010 razglasila za Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Ključni cilji so povečanje ozaveščenosti javnosti o tem vprašanju in obnovitev politične zavezanosti EU in njenih držav članic k odpravljanju revščine in socialne izključenosti.

Vodilno načelo evropskega leta 2010 je izpostaviti težave revnih in socialno izključenih ter pritegniti vse evropske državljane in interesne skupine, da se posvetijo reševanju teh pomembnih vprašanj. Evropsko leto 2010 si prizadeva tudi ovreči stereotipe in družbeno razumevanje revščine. Leto temelji na načelih solidarnosti in partnerstva v EU, zato je jasen poziv k odločnemu odpravljanju vzrokov revščine tako, da se vsem ponudi priložnost za polno in dejavno udejstvovanje v družbi.

 

 

 

Fotografije, ki predstavljajo poglede mladih na revščino in socialno vključenost, skupaj s komentarji, si lahko ogledate v spodnji galeriji.