European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Meddržavno povezovanje, vključevanje in izobraževanje Romov

Med 26. in 29. majem je na dvorcu Rakičan v Murski Soboti potekalo usposabljanje Crossboarder Roma Cooperation. Mladinski delavci iz različnih pretežno romskih organizacij so razpravljali izzivih s katerimi se soočajo v svojem okolju.

Šestnajstim udeležencem iz  Albanije, Madžarske, Makedonije, Slovenije in Srbije je bil predstavljen program Erasmus + ter možnosti in projekti, ki se jim s tem programom odpirajo. Med usposabljanjem so bili deležni tudi dveh predavanj gostov z uspešno prakso na tem področju - madžarske organizacije Önkéntes Diakóniai Év Programiroda (Öde), aktivne v evropski prostovoljni službi, ter hrvaške romske organizacije Ne boj se – Madara, ki je predstavila izvedeno mladinsko izmenjavo. Namen usposabljanja je bil predstaviti udeležencem potencialne partnerje iz drugih držav, ki delujejo na istem področju, ter s tem omogočiti nadaljne sodelovanje ter pripravo projektov.

Sama sem se udeležila usposabljanja zadnji dan, petek 29.maja 2015, ter s tem dobila vpogled na celotno dogajanje tekom tedna ter na zaključke in ugotovitve udeležencev. Energija med udeleženci je bila zelo pozitivna ter prijateljska, med seboj pa so tudi že razpravljali o različnih možnih sodelovanjih. Zadnji dan je bila v načrtu priprava projektov, organizatorji pa so udeležencem tudi pokazali, kako pravilno izpolniti prijavni obrazec za izvedbo projekta. Znotraj seminarja so se nekako izoblikovale tri skupine in začele pripravljati projekte na področjih, ki jim najbolj ležijo ter na katerih vidijo potencial za dobro mednarodno sodelovanje.

Cilj prve skupine je bil sestaviti EVS projekt ter ugotoviti na kak način bi vanj lahko vključili prostovoljce. V tej skupini so bili pretežno udeleženci iz Madžarske, ki so izrazili problem alkoholizma, drog, zgodnje nosečnosti, izključenosti ter pomanjkanja izobrazbe znotraj romskih skupnosti. Priložnosti za vključevanje prostovoljcev v romske skupnosti je veliko; izobraževanje Romov, izvedba različnih prostočasnih aktivnosti ter prikaz opcij, ki jim jih ponujajo različne organizacije. V drugi skupini, katere participanti so bili iz različnih držav, so se lotili projekta izmenjave mladih. Projekt bi potekal na temo kvalitetnega preživljanja prostega časa. Organizatorji iz različnih držav bi mladim v romskih skupnostih prikazali različne opcije preživljanja prostega časa, predstavili pa bi jim tudi kulturo in navade iz njihovih držav. V tretji skupini pa so se lotili predvsem tematike opolnomočenja mladih Romov. Njihov projekt bi potekal na mednarodnem nivoju, vključeval pa bi opolnomočenje Romov, njihovih voditeljev ter sodelavcev in pomočnikov.

 

Izjave nekaterih udeležencev:

Nebojša Djerić, Equal Rights Center (Centar za jednaka prava), Novi Sad, Srbija

»V moji organizaciji se ukvarjamo predvsem z manjšinskimi skupinami ter problemi, s katerimi se te skupine soočajo. Na tem 4-dnevnem usposabljanju so me predvsem zanimale delavnice, ki so vključevale informacije o Erasmus+ programu in bi nam prav prišle tudi v našem centru v Srbiji. Interesantne pa so mi bile tudi delavnice, kjer smo sodelovali med seboj ter prišli do konkretnih predlogov, ki jih bomo aplicirali pri različnih nacionalnih agencijah. Usposabljanje mi je zelo všeč, prav tako pa Slovenija ter prijazni ljudje.«

 

Remzi Medik, Center for Development of Roma Community »Bairska Svetlina« (Centar za razvoj Romske zajednice Bairska Svetlina), Bitola, Makedonija

»Naša organizacija obstaja že 15 let, sam sem ustanovitelj Bairske Svetline. Ukvarjamo se predvsem s problemi, s katerimi se soočajo mladi v Romski skupnosti. Organiziramo različne izobraževalne projekte, saj želimo spremeniti stanje v naši regiji. Pomoč nudimo tudi Romom s problemom identifikacije, ki je dokaj velik v naši okolici – osebni dokumenti, različne listine, ob rojstvu se ne prijavlja otrok,... Kar sem se naučil na tem usposabljanju, bi rad prenesel v našo regijo ter s tem motiviral mlade da se udeležujejo podobnih aktivnosti in s tem spoznajo Rome iz različnih držav ter njihove navade. Všeč mi je, da so delavnice interaktivne in vsak lahko pove svoje mnenje. Možnost za prihodnje sodelovanje vidim z organizacijo Romski Akademski Klub, saj imajo podobne delavnice kot mi, npr. učenje mladih različnih gospodinjskih opravil. Lahko bi organizirali neke vrste izmenjavo mladih iz Romske skupnosti.«

 

Adela Kula, Tirana Legal Aid Society (TLAS), Albanija

»Organizacija, v kateri delujem, je v Albaniji zelo poznana, saj obstaja že več kot 20 let. Nudimo zastonj pravno pomoč tistim, ki jo potrebujejo in si je drugače ne morejo plačati, predvsem gre tukaj za Romsko skupnost. Zelo mi je bila všeč delavnica, ki so jo organizatorji pripravili za prvi dan in na kateri smo se udeleženci spoznali med seboj. Sprva je zgledalo vse zelo otročje, vendar smo se naučili sodelovati, si zaupati, hkrati pa smo se spoznali in že videli različne opcije za nadaljna sodelovanja in organiziranja projektov. Morda bom prijavila prvi projekt že 1.oktobra 2015, ko je prvi rok za oddajo prijav.«

 

Noon Sharif, Integrated Vision – IV (Društvo Integrirana Vizija), Lendava, Slovenija

»Originalno prihajam iz Sudana, vendar sem se pred dobrim letom preselila v Slovenijo. Ustanovili smo novo organizacijo Integrated Vision, ki je bazirana v Lendavi. Skupaj z ostalimi ustanovitelji se fokusiramo predvsem na človekove pravice, enakopravnost med spoloma, mladinsko vodenje ter opolnomočenje žensk. Glede na to, da je naše društvo dokaj novo, je moj glavni namen udeležbe tega usposabljanja spoznati še druge organizacije, ki delujejo na podobnih področjih, ter spoznati karakterisitke Romskih skupnosti ter probleme s katerimi se soočajo. Včerajšni gost József Bogdán, ki prihaja iz organizacije Öde in je tudi sam Rom, nam je povedal veliko zanimivh informacij iz prve roke. Ta del usposabljanja mi je bil morda najbolj zanimiv.«

 

Organizacije, v katerih delujejo udeleženci in gosti usposabljanja Crossboarder Roma Cooperation:

 

 

Helena Treska, mlada novinarka Eurodesk 

Published: Tue, 16/06/2015 - 16:16


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!