Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Program Erasmus+: Mladi v akcij in mladi z manj priložnostmi

Mladi z manj priložnostmi
Mladi z manj priložnostmi
Vključevanje mladih z manj priložnostmi z namenom, da se tudi njim omogoči dostop do programa Erasmus+: Mladi v akciji je pomembna prednostna naloga Evropske unije.

Kategorija mladih z manj priložnostmi je v uvodnem delu Vodnika po programu Erasmus lepo opredeljena, vendar je opredelitev zelo široka, saj zajema vse evropske realnosti.

V Sloveniji nimamo splošne definicije, zato prepoznavanje skupin mladih z manj priložnosti v okviru programa MvA vedno vežemo na konkreten primer, pri čemer pa sledimo nekaterim vodilom, ki jih lahko prepoznamo v presečišču odgovorov na sledeča vprašanja:
• Kdo so mladi, ki imajo otežen dostop ali celo nimajo možnosti do sodelovanja v drugih evropskih programih za spodbujanje in podporo učnim mobilnostim?
• Kdo so mladi, ki imajo manjše možnosti za zaposlitev oziroma integracije v širše družbeno okolje?
• Kdo so mladi, ki najmanj sodelujejo v družbenih in političnih procesih?

Zato bodo kot mladi z manj priložnostmi zagotovo prepoznane mlade brezposelne osebe z nizko šolsko izobrazbo, mlade osebe, ki imajo zaradi zdravstvenih stanj občutno zmanjšano možnost mobilnosti, mlade osebe iz manjših, od urbanih centrov oddaljenejših ruralnih sredin, mladi iz nekaterih manjšin, ki so v družbi zapostavljene in diskriminirane ... Projekte, podprte s strani programa Mladi v akciji, v katerih so sodelovali tudi mladi z manj priložnostmi, si lahko ogledate v galeriji projektov, tako da izberete tematiko mladi z manj priložnostmi.  

 

Publisert: Tir, 14/05/2013 - 19:22


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!