Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Kaj je socialno vključevanje?

socialno vključevanje
socialno vključevanje
Vključujoča družba temelji na medsebojnem spoštovanju in solidarnosti, v njej so enake možnosti in spodoben življenjski standard dostopni vsem, različnost pa velja za vir moči, ne ločevanja. Je to samo evropska vizija.

Socialna vključenost pomeni, da vsi posamezniki čutijo pripadnost skupnosti, v katero jih povezujejo skupna identiteta in vrednote.

Eden glavnih razlogov za izključenost je revščina. Med drugimi razlogi so tudi težave pri dostopu do zdravstvenih in socialnih storitev ali do zaposlitve.

Izključenost ni nujno povezana s stopnjo izobrazbe ali finančnim statusom, ne dotakne se samo tistih, ki imajo malo materialnih sredstev. Približno tretjina vseh prebivalcev evropske in srednjeazijske regije je žrtev socialne izključenosti.

Mladi in socialno vključevanje

Mladi so ena najranljivejših družbenih skupin, zlasti v času gospodarske krize. Kar petina otrok, mlajših od 17 let, živi v družinah, ki so na pragu revščine, več kot tretjina mladih odraslih (od 18 do 24 let) v EU pa je brez dela – ni vključena v izobraževanje, usposabljanje ali trg dela.

Na njihov položaj vpliva tudi, kje živijo – prebivalci podeželja imajo skoraj štirikrat več možnosti, da so žrtve socialne izključenosti, kot mestni prebivalci.