Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

USA:s avlyssning av världen

Girl with tape over her mouth. Source: Colourbox.com.
I juni 2013 hände något som skulle påverka relationen mellan USA och världens övriga länder i grunden. Den CIA-anställde Edward Snowden gick ut i media och berättade att USA ägnade sig åt hemlig övervakning av makthavare och privatpersoner

Upptäckten

Den tjugoåttaårige Edward Snowden hade som CIA-anställd gjort konsultuppdrag för den amerikanska Nationella Säkerhetsmyndigheten (NSA). Därifrån läckte han hemliga dokument till de två stora tidningarna The Guardian och Washington Post. De dokumenten visade bland annat att FBI och NSA hade kunnat få enorma mängder information från bland annat Google, Facebook, YouTube, Skype osv, om folks bilder, chattar, filmer, samtal och annan information. Den här informationen sades i tidningarna vara det viktigaste underlaget för den informationen som NSA gav till bland annat president Barack Obama. Även hackningsattacker och avlyssning fanns med i anklagelserna. En av de många som avlyssnats, sedan så lång tid tillbaka som 2002, var Tysklands förbundskansler Angela Merkel. När hon fick veta det gjorde hon ett telefonsamtal som amerikanarna gärna kunde få lyssna av – till Obama själv.

 

Starka reaktioner

Från politiker världen över var reaktionerna starka. ”Det här är inte acceptabelt”, sa bland annat EU:s inrikeskommissionär Cecilia Malmström (FP). Inom EU finns flera olika arbetsgrupper där olika nationaliteter möts, så som svenskar och amerikaner. I dem måste det nu bli tydligt vad som egentligen är sant och vad som gäller. EU måste få veta att de löften som president Obama gjort om rätten till ett privatliv gäller även för EU-medborgare.

 

EU-utskott vill ha svar från Snowden

I december 2013 lämnar EU-parlamentets utskott för justitie- och inrikesfrågor (Libe) frågor direkt till Edward Snowden, som gömmer sig på hemlig ort. Svaren på frågorna kommer sedan komma tillbaka i form av en videospelning. Libe-utskottet har hållit flera sådana frågstunder för att ta reda på vad som egentligen har hänt kring NSA:s avlyssning.  

 

EU:s egen datalag

NSA-skandalen har trots allt en del att gemensamt med EU:s egen datalag, som också har väckt blandade känslor. Den säger nämligen att tele- och internetföretag måste spara trafik och samtal upp till två år. Men EU-domstolens egen generaladvokat säger att den bryter mot mänskliga rättigheter och måste ändras helt. Ungefär vad en del anser om USA:s sätt att handskas med privat information, med andra ord.

                                                                           Johanna Wester

Publicerad: Fre, 05/09/2014 - 15:19


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!