Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Kärnkraftsenergi och EU

Person wearing gasmask. Source:colourbox.com
En av de EU-frågor som intresserar många är frågan om kärnkraft. Ska man välja att försöka fasa ut kärnkraftsenergin eller ej? Hur värnar man om säkerheten?

Samarbete mellan EU och Sverige

Som land bestämmer Sverige självt hur man vill göra med de flesta kärnkraftsfrågor. Men i frågor som rör skydd och säkerhet har Sverige, med Strålsäkerhetsmyndigheten i täten, ett viktigt samarbete med andra EU-länder. Ett exempel på samarbetet är de stresstester som regelbundet ska göras på kärnkraftverk, för att garantera att de är säkra. Sedan 1958 finns ”Euratomfördraget”, där frågorna om kärnkraft i EU behandlats. Idag är många av dem inaktuella, men just säkerhetsfrågorna fortsätter vara viktiga.

 

Risker

Organisationer som Greenpeace har flera gånger gjort en poäng av att säkerheten vad gäller kärnkraftverk ofta är dålig. Eftersom en olycka skulle kunna ha så allvarlig effekt – många års skada på natur och människor i värsta fall - menar man att skyddet är för svagt. Både mänskliga och tekniska missar kan hända, dessutom har redan fungerande kärnkraftverk en dålig effekt på miljön. Samtidigt finns det de som säger att framtidens kärnkraftverk kan vara betydligt säkrare och bättre än de som används idag.

 

Kärnkraft inom EU

Frågan om att fasa ut kärnenergi är en viktig fråga i flera medlemsländer i EU, inte minst i Tyskland. Under 2012 och 2013 har man arbetat utifrån det så kallade Framework Programme of the European Atomic Energy Community for nuclear research and training Activities, som röstades fram i Europaparlamentet i november 2011. Det handlar om att både forska i och stresstesta kring europeiska kärnkraftsverks säkerhet. Men hur man ska gå vidare framöver är meningarna delade om.

 

                                                                                                                        Johanna Wester