Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Det ekologiska fotavtrycket har globala konsekvenser

Two young people wandering in the mountains. Source: Colourbox.com
Du vet nog att din livsstil inte bara påverkar miljön i Sverige eller Europa, utan får effekt långt bortom våra gränser. Vårt ekologiska fotavtryck visar hur mycket vi påverkar jordens klimat. Hur många planeter kostar du?

 

I Sverige har vi en livsstil som lämnar stora ekologiska fotavtryck - om alla andra levde på samma sätt som vi gör, skulle det krävas tre jordklot för att fylla våra behov. Det ekologiska fotavtrycket mäts genom ett standardmått ("globalhektar", GHA) som täcker fyra områden: koldioxidutsläpp, mat, hushåll plus varor och tjänster. Genom att titta på dina val inom de här kategorierna kan du se om du kan påverka ditt ekologiska fotavtryck. 

                                              

Miljöbovar ger dig ekologiska jättefötter

Fundera lite extra över …

 … semesterresan till Thailand

Tyvärr räcker inte den kompensation man kan välja att betala när man köper biljett särskilt långt – flyget är helt enkelt ett ressätt som sliter på miljön.

… din garderob

Den där bomullstoppen i säsongens trendfärg har krävt hundratals liter med vatten, både vid odling och färgning.

… lunchen ute och trefikat på jobbet

Palmoljan i billiga köpekakor står bakom skövlade regnskogar, scampi bidrar till rubbade ekosystem och kött kräver massor av energi både innan och efter slakt.

 

Hur minskar jag mitt ekologiska fotavtryck? 

Som privatperson och kosument kan du göra två saker: orka ändra din livsstil och våga ställa krav.

 

Var ”besvärlig” och ställ miljökrav på maten som du äter. Konsumera mindre och var mer mån om det du köper. Fråga efter ekologiska kollektioner, miljömärkningar och återvinningsbara material – och fundera en gång till över om du verkligen behöver något nytt. Börja cykla och försök byta flyget mot tåg. Minska temperaturen hemma med en grad eller två, släck lampor och dra ur kontakter. Prata med familj och vänner – hur vill ni leva och vilket ansvar kan ni tänka er att ta?

 

Klimatfrågan har hög prioritet på EU:s dagordning och politikerna samarbetar med både den offentliga sektorn och det privata näringslivet för att lyckas nå miljömålen. Som EU-medborgare kan du enkelt bidra genom att ändra din livsstil.