Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Ungas arbetslöshet i Europa i siffror

Europas ungdomsarbetslöshet har varit hög under de senaste tjugo åren, men nu är den så hög att nästan var fjärde ung europé är utan jobb.

Siffran på 25% arbetslöshet hos unga är många gånger högre än hos de äldre; de är dessutom en utsatt grupp. Sverige är en av de länder i Europa där den här skillnaden mellan generationerna är som störst.

 

Olika stort problem i olika EU-länder

Högst arbetslöshet i EU finns i Grekland (där den ligger på nästan 30 procent) och Spanien, där den ligger på runt 26 procent). De länder som har klarat sig bäst från problemet är Österrike och Tyskland. Samma gäller även för arbetslösheten hos alla fyra ländernas ungdomar. I augusti låg den svenska arbetslösheten på 8 procent. En intressant sak är att EU:s genomsnitt är på 10,9 % medan just euroländernas (dvs de länder där man använder euro) är högre: 12 procent. Det är också tydligt att kvinnor och män i Europa verkar drabbas nästan lika hårt av arbetslösheten. 

 

- Johanna Wester

Publicerad: Ons, 02/04/2014 - 14:20


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!