Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Unga utan jobb - ett arbetsamt problem

Young people standing outside a window, looking in. Source: Colourbox.com
EU:s åtgärder för att fixa ungdomsarbetslösheten innefattar allt från lagförslag till konferenser där byråkraterna - faktiskt - får lyssna på unga arbetslösa.

En av de största utmaningar som Europa står inför idag är att mer än 26 miljoner européer är arbetslösa. Unga är dessutom oftast dubbelt så utsatta för arbetslöshet som vuxna. Några av orsakerna handlar om att utbildningarna alltför sällan möter företagens behov och att allt fler unga faktiskt helt slutar söka jobb i uppgivenhet. Nu arrangerar EU konferenser där unga och experter får mötas för att diskutera frågan.

EU:s mål: Tre fjärdedelar anställda

Nästan var fjärde europeisk ungdom står utan jobb. Det vill EU förändra, och målet är idag att 75 % av alla mellan 20 och 64 får sysselsättning. För att nå det målet har EU bland annat stöttat mer språkinlärning, fler utbytesprogram via Erasmus och lyft behovet av högre standard på praktikplatser. Det är också viktigt att göra det lättare för unga att både studera och arbeta utomlands än det är idag.

Konferenser med både experter och unga

Vad riskerar en ung person att mötas av när hen söker ett arbete? EU har månat om att inte bara få in byråkratiska röster i frågan om arbetslösheten, utan att också ta med de som drabbas särskilt hårt av problemet: de unga arbetssökande. I oktober 2013 lanserades ett stormöte som kallades för ReAct i Paris. Det var ett första möte i ett serie av möten som letar lösningar på arbetslösheten. ReAct kommer fortsätta hållas i olika europeiska städer där experter presenterar sina idéer inom ämnet. I november samma år följdes den upp av Agora i Bryssel, då man samlade ungdomar från hela Europa i diskussioner om hur man skapar och får arbete.

 

                                                                                                                                                                 Johanna Wester