Portal Europeu da Juventude
Informações e oportunidades para os jovens na Europa.

Utsatta unga och demokratiskt deltagande

Two young people, dressed warmly, drinking coffee. Source: Colourbox.com
Det är viktigt att alla unga får chansen att delta i vårt demokratiska samhälle, både i och utanför skolan. Unga i en utsatt situation - kanske i skolan, ekonomiskt eller inom familjen - blir ofta lämnade utanför.

Poängen med en god och fungerande demokrati är att den ska inkludera alla. Men vad händer när människor är utsatta på olika sätt som gör att de inte har tiden, utbildningen, pengarna, orken eller motivationen att engagera sig? Det här är en fråga som bland annat EU måste titta på, särskilt när det är kristider.

 

Familj, ekonomi och skolan spelar stor roll

En ung person som mår dåligt, som inte känner sina föräldrars stöd, som saknar trygghet i skolan eller som måste oroa sig för familjens ekonomi kan inte förväntas ha en stor lust att dessutom engagera sig politiskt. Andra saker kommer av naturliga skäl före. Därför är det viktigt att samhället kan stötta upp. Får man exempelvis inte trygghet från kompisarna måste den gå att få extra mycket av i hemmet eller i klassrummet. Får man ingen uppmuntran att tänka eller agera politiskt av exempelvis föräldrarna måste läraren istället kunna stå för den utbildningen och entusiasmen. Speciellt om utbildningsnivån hemma eller bland kompisarna är låg; då kan okunskap, missuppfattningar och fördomar råka ”gå i arv”.

 

Det är också viktigt att man i varje EU-land kommer till tals med barnfattigdom och andra ekonomiska orättvisor. Bland dem är den utbredda arbetslösheten en av de större utmaningarna, särskilt eftersom den slår allra hårdast mot unga.

 

Alla måste få representera eller representeras

I politiken finns det många former av representanter, alltså personer som talar för en större grupp eller fråga. Om man som ung har det svårt – kanske är man nyligen inflyttad från ett annat land, har ett fysiskt eller mentalt handikapp eller mår dåligt – är det särskilt viktigt att man kan känna att man har bra representanter. Kanske vill man på något sätt också vara en av dem!

 

Därför är det viktigt att det inte bara är de unga som redan står i en god relation till den vuxna och politiska världen som får föra en dialog med politiker. Det här måste vuxenvärlden arrangera, och att inkludera alla ungdomsgrupper i ett politiskt och demokratiskt tänkande kan göras på många sätt. Några av de viktigaste är inom de politiska partierna, inför stora val och i skolans alla årskurser. Det räcker inte att prata om demokrati – man måste skapa och visa upp den.

 

                                                                                                                           Johanna Wester

 

Publicado: sex, 29/08/2014 - 14:25


Tweet Button: 

Ligações úteis


Info for young people in the western balkans

Precisas de aconselhamento especializado?

Pergunta-nos!