Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Föreningen Tillsammans förändrar samhällets syn på våldtäkt

Photo of Emma Blomdahl and Julia Östfeldt.
Emma Blomdahl och Julia Östfeldt tröttnade på den stereotypa bilden av vad en våldtäkt anses vara. Med Föreningen Tillsammans vill de vidga samhällets syn på våldtäkt och krossa fördomar kring hur ett våldtäktsoffer ska se ut och vara.

Emma Blomdahl och Julia Östfeldt träffades på akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset i Stockholm. Båda deltog i en gruppterapi för unga kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. När Emma klev in i terapigruppen var hon helt säker på att ingen annan i det där rummet skulle vara som hon. Hon hade en stereotyp bild av hur en tjej som blivit våldtagen skulle se ut och bete sig. Så kommer hon in och alla är olika men ändå så lika. Den stereotypa bilden hon haft av våldtäktsoffer slogs i spillror.

 

Under samtalen i gruppterapin märkte Emma hur de flesta ursäktade sig med meningar som “det var ingen riktigt våldtäkt för han slog mig inte”.

 

- Under veckorna i gruppterapin blev jag mer och mer varse om att samhället tror att våldtäkt bara ska vara den där klassiska våldtäkten och ingenting mer. Vilket på ett extremt tydligt sätt påverkar de som blivit utsatta. Jag tänkte att vi måste berätta för alla att det inte ser ut så här, berättar Emma.

 

Fotoutställning ledde till starten av Föreningen Tillsammans

Emma och Julia bestämde sig för att skapa en fotoutställning med bilder på kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. En utställning där kvinnorna fick berätta sina historier för att visa att vem som helst kan drabbas, att det inte finns något stereotypt våldtäktsoffer och att det inte bara finns en form av våldtäkt. Genom en tävling vann de 10 000 kronor till att möjliggöra projektet och samtidigt fick de en förfrågan om att förläsa på Julias gamla högstadieskola.

 

Under föreläsningen på Julias högstadieskola insåg Emma och Julia att problemet var så mycket större än vad de någonsin kunnat tänka sig och att en fotoutställning inte skulle räcka för att förändra människors syn på våldtäkt. De valde att starta Föreningen Tillsammans i augusti 2014 och har sen dess föreläst runt om i Sverige, fått stor medial uppmärksamhet och startat en stödgrupp. Målet är att förebygga sexuellt våld genom att dela med sig av det de själva varit med om.

 

Målet är att slå hål på myter och stereotypa bilder

Tanken med föreningen är att den skall fungera som en plattform för människor som blivit utsatta för sexuellt våld. En plats där utsatta ska kunna finna styrka och tillsammans med andra i liknande situation sprida kunskap och information om sexuellt våld. Det finns inte en typisk våldtäkt, inte heller en stereotyp som kan beskriva förövaren eller den som utsätts. Därför vill Föreningen Tillsammans slå hål på de myter som cirkulerar i samhället. Föreningen Tillsammans är en plats för förståelse och gemenskap men även en samhällskritisk kraft som kämpar för att förändra de rådande strukturer och normer som finns, som tyvärr har gjort det sexuella våldet till en allt för vanlig företeelse och något som nästan har normaliserats.

 

Vad har ni för tips till andra unga som vill starta en egen förening?

- Researcha marknaden, kolla om det finns någon som redan gör samma sak. Våga gå emot din stolthet av att vilja driva projektet själv och gå samman med redan befintliga organisationer. Man ska inte driva ett projekt bara för att driva ett projekt utan driva det för innehållets skull. Det kan vara viktigt att tänka som ett företag. Samhället är organiserat på ett vinstdrivande sätt och då kan man spela med men plocka ut vinst i andra former än pengar. Vi hade till exempel inte fått söka bidrag om det redan funnits en organisation med exakt samma syfte, så man måste tänka marknad. Det låter väldigt tråkigt när det enda man vill är att förändra världen. Vi brukar säga att vi vill förändra världen men under tiden får vi anpassa oss efter den. Det är viktigt för vill man ha en chans att förändra världen så måste man se till hur spelplanen faktiskt ser ut.

 

Kommer aldrig bli en kvinnojour

Emma och Julias mål med Föreningen Tillsammans är att om fem år kunna ha ett eget kontor, få möjlighet att föreläsa en gång i veckan, ha stödgrupper på flera orter i Sverige samt att de vill vara de som bjuds in i samhällsdebatten för att diskutera frågor som rör sexuellt våld.

 

- Vi kommer inte att bli en kvinnojour. Det finns många andra som gör det och de gör det bra. Vi vill åt det som finns innan, vi vill förebygga genom att använda det vi varit med om.  Vi hoppas att det faktum att vi väljer att öppet berätta om de övergrepp vi utsatts för kan innebära att fler vågar berätta, och på det sättet kan vi förändra samhället, tillsammans.

 

Vill du veta mer om Föreningen Tillsammans? Surfa in på föreningens hemsida genom att klicka på länken nedan! 

 

Text: Lucella Bergström

 

Publicerad: Lör, 28/03/2015 - 15:07


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!