Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Ungas roll i EU

Signs for different countries. Source: Colourbox.com
Unga idag ser sig själva som en del av Europa och engagerar sig internationellt, även om deras sätt att engagera sig inte alltid stämmer med vuxenvärldens förväntningar. De röstar i alltför låg utsträckning.

En europeisk identitet

Europaparlamentet publicerar olika undersökningar, som kallas för Eurobarometern. Enligt dem har unionens unga idag en starkare ”europeisk identitet” än äldre människor har. Det är inte särskilt konstigt, förstås. Dagens europeiska ungdomar har vuxit upp inom EU istället för innan EU och har ofta också rest mer inom sin världsdel än äldre hade när de var unga. När europiska ungdomar tänker på framtiden är de dessutom mer vana vid att ha EU och sitt europeiska medborgarskap i åtanke.

Skillnader mellan unga och äldre

2012 visade Eurobarometer-undersökningar vad många redan hade känslan av, nämligen att både deltagandet i, och uppfattningen om, EU skiljer sig mellan unga och äldre. Unga engagerar sig i andra former av politiska aktiviteter än äldre – exempelvis digitalt och på Internet. Att de skulle vara mindre politiskt engagerade, som en del tror, stämmer inte. Inte ens trots att ungdomsarbetslösheten är hög och att ungdomar även på andra sätt hamnar utanför samhället idag. Undersökningarna visar också att unga inte bara deltar i aktiviteter som de tror kommer ha väldigt stor effekt, utan även andra. Exempelvis var det många deltagare som berättade att de ofta delade politiska åsikter på nätet utan att egentligen tro att det gjorde så stor skillnad.

Inte tillräckligt många röstar

Europeiska unga har med andra ord stor medvetenhet om både Europa och EU. Dessutom uttrycker de i undersökningar att det är viktigt att rösta. Men ändå röstar de tyvärr inte i samma utsträckning som äldre, och därmed inte heller så mycket som skulle behövas. Det kan bli ett demokratiskt problem. Om bara få röstar blir det också bara få som bestämmer hur EU ska se ut och makten fördelas. Det är viktigt att fler unga röstar. För att väcka intresset för det hos unga kan skolor exempelvis informera mer om just medborgarskap och demokrati. Ju tidigare man lär sig hur demokratisk makt fungerar, desto mer kan man forma och ta del av den.

 

                                                                                                                        Johanna Wester