Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Erasmus+ - bidrag till projekt

Two girls putting their hands together to form a heart.
Erasmus+ Ung och Aktiv - ett program för dig som vill göra skillnad där du bor.

EU:s program Erasmus+ Ung och Aktiv ger bidrag till ungdomsprojekt som inspirerar till solidaritet och tolerans bland ungdomar i Europa. Ungdomsorganisationer eller mer informella ungdomsgrupper (fyra kompisar, till exempel) kan söka bidrag.

 

Kom igång - hur startar man ett projekt?

Tänk ut vad du vill göra. Vad har du för mål för projektet? Hur hänger målen ihop med vad ungdomar vill och vad de behöver?

 

Om du har en idé du tror kan fungera kan du läsa mer om programmet på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors hemsida. I Programhandledningen kan du läsa om reglerna för ansökan. 

 

Hitta någon att samarbeta med

De allra flesta projekt som görs inom Erasmus+ Ung och Aktiv ska göras tillsammans med en eller flera organisationer från ett annat land. Så du behöver leta upp en organisation som delar dina idéer och vill jobba tillsammans med dig för att nå målet med ditt projekt.

 

Du kan leta efter organisationer i OTLAS-databasen. Kom ihåg att projekt inom Erasmus+ Ung och Aktiv ska involvera deltagarna redan när du förbereder projektet: alla ska vara med på vilka mål projektet ska ha, programmet, metoder, och så vidare.

 

När du har kommit så här långt behöver du en tidsplan och en budget. Tillsammans med dina samarbetspartners kan du bestämma vem som ska göra vad och vem som betalar för vad.

 

Hjälp och råd

Du kan få hjälp under alla faser i projektet. Kontakta det svenska nationella kontoret för Erasmus+ Ung och Aktiv MUCF eller det svenska Eurodesknätverket. För att få hjälp på central nivå kan du kontakta programkontoret i Bryssel Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) SALTO-nätverket.

 

 

 

Publicerad: Tor, 21/03/2013 - 14:12


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!