Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Volontärarbete utomlands

A globe covered by hands.
Här finns länkar till några organisationer och företag som erbjuder internationella volontärtjänster. Du måste själv bedöma deras upplägg och hur det passar dig.

 

För de flesta volontärtjänster får du betala allt själv, för en del betalar organisationen allt. Flera organisationer har också verksamhet i Sverige och ibland kan de kräva att du först ska ha varit aktiv i Sverige innan du får åka ut i världen som volontär för dem. Längden för volontärtjänsten varierar från organisation till organisation, men vanligtvis rör det sig om en till sex månader. Du avgör själv vilken sorts volontärprojekt som passar dig.

 

AFS Interkulturell Utbildning riktar sig till dig som har gått ut gymnasiet och ännu inte fyllt trettio. AFS erbjuder ett program där du under 6 månader arbetar i något av världens hörn. Du får ingen ersättning för arbetet men AFS ordnar mat och husrum (vanligen i värdfamilj) under hela perioden. I den avgift på 39 000 kronor du betalar ingår resa, försäkring, förberedelseträff i Sverige, språkundervisning och aktiviteter under perioden utomlands.

 

Erikshjälpen har ett praktikantprogram för ungdomar mellan 20 och 30 år som har ett stort intresse för utvecklingsfrågor. Som praktikant placeras man hos någon av Erikshjälpens lokala samarbetsorganisationer runt om i världen och får ta del av det dagliga arbetet som bedrivs där. I praktiken ingår även ett informationsuppdrag som utformas tillsammans med Erikshjälpen. Praktikperiodend utomland ska vara minst fyra månader och utöver det tillkommer ytterligare en månad för förberedelse och uppföljningsarbete

 

Europeisk volontärtjänst Genom Europeisk volontärtjänst kan du jobba som volontär i framförallt Europa men även i vissa andra länder. Programmet är till för unga mellan 18 och 30 och särskilt för de som annars har begränsade möjligheter till internationella erfarenheter. EVS är gratis för volontären, förutom ett eventuellt bidrag på 10% av resan. Du får resa, mat och boende, försäkring, språkundervisning och ett intyg på det du har lärt dig i projektet.

 

Framtidsjorden har praktikantverksamhet till Indien, som innehåller en praktikperiod 4-5 månader hos en organisation som arbetar med ekologisk och socialt hållbar utveckling.  Man går en förberedelsekurs på Nordens folkhögskola Biskops-Arnö innan man åker till någon av Framtidsjordens medlemsorganisationer. Kursen sker i samarbete med Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.

 

Individuell Människohjälp, IM skickar varje höst ut ett tiotal högskolestuderande för att göra praktik på sina utlandsfält. Praktikplatserna läggs ut på IMs hemsida i början av året och rekrytering sker under våren. I IMs praktikantprogram ingår ett obligatoriskt efterarbete där praktikanterna är ute och håller föredrag om sina upplevelser efter hemkomst. I praktikantbloggen kan du läsa om vad praktikanterna gör och upplever.

 

Med PeaceWorks kan du volontärarbeta i 50 länder och välja på mer än 300 projekt fördelat på 15 olika arbetsområden. PeaceWorks är en ideell fredsorganisation som har jobbat med internationella volontärutbyten sedan 1974. Du kan exempelvis volontärarbeta med barn & ungdomar, konst & kultur, mänskliga rättigheter m.m.

 

Stiftelsen Skandinaviska Institutet, SSI Stiftelsen Skandinaviska Institutet söker volontärer för pågående projekt i Ecuador, Indien och Nepal. Volontären kan engagera sig och göra en insats för gatubarn, inom utbildning, djur-och naturvård, mänskliga rättigheter samt inom eko-turism. Projekttiden varar mellan 2 och 6 månader. I Ecuador finns möjligheten att delta i en intensivspråkkurs i spanska. En förberedande kurs i Sverige och vägledande koordinator på plats hjälper volontären till en bra projekttid.

 

Källa: SIDA

Publicerad: Tis, 21/05/2013 - 16:01


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!