Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Kultur - en populär fritidssysselsättning

Kille som spelar fiol/boy playing the violin. Source: Colourbox.com.
Många unga är flitiga kulturutövare och de trivs med sitt utövande och vill göra mer. Det finns dock stora skillnader mellan tjejer och killar.

Ungdomsstyrelsen har analyserat ungas kulturutövande och ungas upplevelser av det i rapporten När var hur – om ungas kultur.

 

Nästan 70 procent av unga i åldern 13–25 år har någon gång under de senaste 12 månaderna ägnat sig åt bild, musik, skrivande, dans eller teater på sin fritid. Flest har ägnat sig åt bild, följt av musik och skrivande. Förutom det har nästan hälften ägnat sig åt slöjd eller hantverk. Det är en högre andel tjejer som är utövare med undantag för musik.

 

Kulturstöd till killarnas aktiviteter

Barn och unga ska enligt kulturpolitiken vara prioriterade, men det är svårt att se hur ungas, 13–25 år, frivilliga kulturutövande prioriteras. De största offentligt finansierade arenorna för kulturutövande är musik- och kulturskolor, studieförbund och öppna mötesplatser för unga. Inom dessa dominerar musiken och förutom i musik- och kulturskolorna är killarna i majoritet. Andra verksamheter som bild, slöjd och hantverk samt skrivande får, trots sina många utövare, betydligt mindre stöd. Slutsatsen är att den offentliga finansieringen inte motsvarar de aktiviteter unga själva ägnar sig åt. De verksamheter som får mest stöd är verksamheter som främst killar är en del av.

 

Alla ska ha rätt till kultur oberoende av familjeförhållanden och var man växer upp. Det innebär att alla oavsett ålder, kön, eventuell funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, etnisk, socioekonomisk eller religiös bakgrund ska kunna ta del av och utforska kultur i olika former. Kultur och kulturutövande når dock inte alla idag. Vem som börjar utöva kultur och på vilka arenor är fortfarande inte jämlikt.

 

Text: Anette Persson

Publicerad: Ons, 22/05/2013 - 11:23


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!