Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Fotoboken om Sverige

I Fotoboken om Sverige visar 44 unga fotografer sin bild av Sverige, långt ifrån turistbroschyrernas stereotypa bilder.
När Ola Möller skulle åka på praktik i Argentina ville han ta med sig något från Sverige till sin värdfamilj. En tanke var att ta med sig en fotobok men när han tittade i foto-böcker om Sverige var det bara en romantiserad bild han såg. Han kunde inte identifiera sig med bilderna. 
 
Eftersom det inte fanns några fotoböcker som visade Sverige ur ungdomars perspektiv bestämde han sig för att skapa en själv. 
 
– Många ungdomar blir tolkade av andra, säger Ola Möller. Många pressfotografer åker ut i förorten och har redan innan bestämt vilka bilder de ska ta. Vi ville skapa bilder av Sverige som alla ungdomar kan känna igen sig i.
 
Det blev en bok med 64 foton av 44 unga fotografer mellan 14 och 32 år. Det är bilder från festivaler, barndom, fritid, livet i förorten och bilder av ett mångkulturellt Sverige. Sammanlagt har ett 70-tal personer arbetat ideellt med boken som tog två år att göra. 
 
200 fotografer skickade in 1 500 bilder – och 64 bilder valdes ut av fyra personer i bildurvalsgruppen.
 
– Initialt valde vi bilder på känsla, förklarar Ola. Vi ville ha bilder som skapar reaktioner, som är originella och estetiskt berättande och som bryter mot den vanliga bilden av Sverige. Samtidigt har vi haft genus, ålder, geografisk, social och etnisk bakgrund i bakhuvudet. Vi har diskuterat mycket i gruppen kring vilka bilder vi ville ha med och inte. 
 

Googlade efter bidrag på internet 

Men innan arbetet med Fotoboken kunde sätta igång gällde det att hitta pengar till projektet. Ola googlade efter olika bidrag på internet och hittade EU-programmet Ung och Aktiv i Europa med delprogrammet Ungdomsinitiativ. Projektet fick bidrag från Ungdomsstyrelsen som har hand om EU-programmet.
 

Tillgänglig för alla

Fotoboken om Sverige delades ut till bibliotek, fritidsgårdar, politiker, skolor och väntrum på sjukhus och vårdcentraler. Den är också tillgänglig gratis på internet. 
 
– Det är bättre att 10 000 personer kan ta del av den istället för att begränsa tillgången till enbart böckerna, säger Ola. 
 
Han har redan tankar på att göra en uppföljare trots att jobbet med Fotoboken ibland har inneburit 16 timmars arbetsdag. 
 
– Då kanske det blir i videoform eller som podcast – alltså att man kan ladda ned både ljud och video i mobilen. Man ska inte låsa sig vid en speciell tanke utan låta materialet forma det hela.
 

Fakta: 

  • Genom Ungdomsinitiativ kan unga mellan 15 och 30 år driva ett lokalt projekt. Ni ska vara minst fyra deltagare i gruppen.
  • Tema kan vara konst och kultur, social utslagning, miljö, kulturmiljövård, ungdomsinformation, ungdomspolitik och främlingsfientlighet.
 
 
Text 
Anette Persson

Publicerad: Tor, 21/03/2013 - 13:18


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!